związek z wieloletnimi tradycjami

  • Kategoria: Krytyka literacka
  • Odsłony: 28

  wilkomirski okladkaa1

  Fascynujący technothriller

   Literatura sensacyjna i przygodowa zajmuje dziś poczesne miejsce w biblioteczkach wielu czytelników. Można się oczywiście spierać o jej korzenie – jedni twierdzą, że narodziła się w postaci literatury groszowej, szczególnie popularnej w dziewiętnastowiecznych Stanach Zjednoczonych, inni wywodzą ją z jeszcze starszych czeluści czasu, przywołując tu choćby Podróże Guliwera, autorstwa Jonathana Swifta, czy też książkę Robinson Cruzoe. Nie zmienia to faktu, że przygody, podróże i zaskakujące zwroty akcji stanowią esencję przygodowych opowieści, niezmiennie od stuleci podbijając serca miłośników literatury na całym świecie.

  • Kategoria: Krytyka literacka
  • Odsłony: 51

  jurkowski okladkaa1a

  WSZYSTKO CO JUŻ NIE ISTNIEJE”

  Rozmowa Krystyny Cel ze Stanisławem Nyczajem o tomie poetyckim Stefana Jurkowskiego Obcy jestem

   
  Krystyna Cel – Wiem, że twórczość Stefana Jurkowskiego jest ci dobrze znana. Byłeś redaktorem jego dwóch ostatnich tomów poetyckich Spacer do siebie (2017) i Obcy jestem (2020). Ja również ją śledzę od kilkunastu lat. Może to, że Stefan Jurkowski, poeta i krytyk literacki, jest przecież przyjaźnią związany z Kieleckim Oddziałem ZLP, także jako konsultant ze „Świętokrzyskim Kwartalnikiem Literackim” ma tu swoje znaczenie. Jego najnowszy tom Obcy jestem skłonił mnie do wyrażenia swoich refleksji (właśnie na łamach naszego czasopisma) nie tylko jako czytelniczki, ale i poetki. Moje pytania będą więc skupiać się wokół tego właśnie zbioru. Ale najpierw zacytuję fragment z wiersza zatytułowanego Z różnych miast:

   

  I znowu miasto

  i miasto

  i miasto

   

  nieznane kręte

  trzymają nas w uścisku

  niczym gigantyczny wąż

  który wciąż zmienia skórę –

   

  zbudowane

  z nas samych

  coraz bardziej nasze

  coraz bardziej obce

  • Kategoria: Krytyka literacka
  • Odsłony: 66

  mensura h1a

   Historia wierszem spisana

  Poeta Stefan M. Żarów wydał w tym roku swój nowy zbiór wierszy "Mensura Hominis" z dopiskiem "dziennik małopandemiczny". Autor jest animatorem kultury, publicystą, krytykiem literackim. Publikuje w prasie krajowej i zagranicznej. Jego najnowszy tomik jest wyjątkowy, składa się bowiem z utworów, dla których inspiracją był czas aktualny, czas pandemii. To ona jest ich spoiwem i rdzeniem.

  • Kategoria: Krytyka literacka
  • Odsłony: 153

  (Nie)Pożegnanie z górami

   iwilk 2abc

  Dotarł do moich rąk tomik przeuroczy i ciekawy. Pod wieloma względami. Dotarł dopiero teraz – po części przez pandemię, po części przez moje niedołęstwo. Tłumaczenie wątłe – do Autora wszak wystarczy przeskoczyć przez jezdnię...

  • Kategoria: Krytyka literacka
  • Odsłony: 241

  czas spiewu

  Kobiecość i pragnienia, czyli zwykłość i niezwykłość w poezji

  Od samego początku ten zbiór wzbudzał moje ogromne zainteresowanie. Skąd taka siła, że książka, o której za chwilę napiszę, potrafiła odciągać mnie od tego, co miałam zaplanowane. Odpowiedź mogłaby być krótka. Inspirująca, delikatna kobiecość, emocje, o których chciałoby się mówić, ale czasami okoliczności nakazują milczeć, bądź wchodzić w ogólnie panujące trendy chłodnego podchodzenia do życia

  • Kategoria: Krytyka literacka
  • Odsłony: 157

  okladka en face j.barana1a

  POTOCZNOŚĆ I METAFIZYKA

  o fenomenie poezji Józefa Barana

  O twórczości poetyckiej Józefa Barana wypowiedziało się na przestrzeni półwiecza wielu znawców literatury, miłośników poezji a nawet abiturientów liceów, którzy interpretowali wiersze krakowskiego poety na egzaminach maturalnych. Głównym tematem rozważań interpretatorów była przede wszystkim problematyka utworów poetyckich Józefa Barana, ewolucja jego drogi twórczej, inspiracje literackie oraz próby osadzenia poety w nurtach literatury współczesnej. Warto przypomnieć, iż okazją do résumé dorobku literackiego Józefa Barana było 50-lecie twórczości poety obchodzone równocześnie z 70. rocznicą urodzin autora.

  • Kategoria: Krytyka literacka
  • Odsłony: 114

  Szkic do portretu Poety Stefana Połoma

  ksiazka ksiazka o polomach 2a1

  65 lat Związku Literatów Polskich na Warmii i Mazurach, to okazja do krótkiej prezentacji sylwetki jednego z najciekawszych poetów Regionu – świadka i inicjatora folkloru literackiego w naszym środowisku Stefana Połoma. Był on pierwszym przewodniczącym Klubu Literackiego zainicjowanego przez Edwarda Zbigniewa Martuszewskiego w 1963 roku. Klub był zaczątkiem także młodoliterackiego środowiska, wydawał głośne „PRZEMIANY”.

  • Kategoria: Krytyka literacka
  • Odsłony: 157

  Władysław Katarzyński - Pomiędzy ciesielką a poezją

  i sladami jesiennego pola kopiaaa

   Z zainteresowaniem obserwuję od lat twórczość i kolejne tomiki Jerzego Sałaty, poety z Bartoszyc.
  Oto daje nam do ręki kolejny swój zbiorek, „Śladami jesiennego pola” ( Olsztyn, 2020, ISBN: 83-920785-5-8), wiersze i prozę.

  • Kategoria: Krytyka literacka
  • Odsłony: 185

  Anioł zza szyby. Sklejanie portretu Zuzanny Ginczanki.

  Czy wie Pani, że Zuzanna, kiedy była uczennicą w Równem, przed każdymi świętami Bożego Narodzenia ozdabiała wystawę sklepu swojej babki jako anioł? Klęczała w białej sukience, ze skrzydłami, srebrną przepaską na czole, a może złotą, i w białych pantofelkach [.. .].Klęczała nieraz bardzo długo”. *ginczankaa

  • Kategoria: Krytyka literacka
  • Odsłony: 153

  Zeszyty wspomnień Eugeniusza Kurzawy

  okladaka spisu tresci e.kurzawya

  Eugeniusza Kurzawy lista obecności

  To jedna z tych nielicznych książek, którą czytać można w dowolnej kolejności haseł, a bodaj i od końca. Ale warto zapoznać się z całą, by z rozproszonych obrazów złożyć osobliwe „przedstawienia(e)”. To rodzaj puzzli. Najpierw z odłamków wspomnień wyłania się czyjaś postać i kolejne postaci, a te umocowane są w realiach zdarzeń i czasu. Co ciekawe, suma pojedynczych przedstawień, zogniskowanych na bohaterach pierwszego planu, układa się w coś więcej – w życiorys autora. Ów życiorys, co prawda, dyskretnie wtapia się w tło, ale jest.

Strona 1 z 13