związek z wieloletnimi tradycjami

  • Kategoria: Zarząd Główny
  • Odsłony: 94

  Drogie Koleżanki, Szanowni Koledzy!

  Nikt z nas, nawet najstarsi (a ja do nich należę), nie przeżył jeszcze takiej próby, toteż nie bardzo wiemy jak się w niej zachować. Pewnie, jak zwykle – bo taka jest ludzka natura – będziemy mieć nadzieję, że niedługo wszystko wróci do normy, choć może będzie już inaczej. Co możemy zrobić w czasie tej przymusowej izolacji? Myśleć o sobie, kontaktować się, korespondować, dzielić wiadomościami. Być może ten czas stanie się okresem wyciszenia, refleksji. Może opróżnimy pęczniejące od nadmiaru papierzysk szuflady, może odnajdziemy szkice wierszy lub opowiadań, może napiszemy coś, co w nawale codzienności odkładaliśmy na później. Wykorzystujmy jak się da tę sytuację, bo i tak nie mamy innego wyjścia...

  Nasza siedziba, warszawski Dom Literatury, jest od dłuższego czasu zamknięty na głucho, nie mamy tam wstępu. W Związku z tym nie możemy przesłać dalej kilkunastu wniosków o nagrody jubileuszowe, odznaczenia państwowe i resortowe, bo trzeba to wydrukować, opatrzyć pieczątkami i podpisami, wysłać pocztą; zresztą ciała, które o tym decydują również nie działają. Coraz mniej prawdopodobne jest przeprowadzenie w planowanych wcześniej terminach uroczystości jubileuszu 100.lecia Związku Literatów Polskich – gdyby nawet rygory narzucone przez sytuację ustały za miesiąc, to i tak nie zdążylibyśmy zorganizować przewidzianego na 15 maja uroczystego koncertu na Zamku Królewskim, a w dwa następne dni sesji historyczno literackiej. Wszystko wskazuje na to, że – oby – uda się nasze zamierzenia zrealizować po wakacjach. W dodatku nie mamy dotąd odpowiedzi na nasze starania o dotacje na zaplanowane imprezy i akcje.

  Postaramy się w ciągu tygodnia zawiadomić prezesów Oddziałów o wynikach obrad Komisji Kwalifikacyjnej, której protokół Przezydium zatwierdza drogą elektroniczną.

  Proszę Prezesów Oddziałów o informowanie nas o tym co się u Was dzieje.

  Wszystkim Koleżankom i Kolegom życzę odwagi i nadziei.

  Marek Wawrzkiewicz

  • Kategoria: Zarząd Główny
  • Odsłony: 60

  Zapraszamy do nadsyłania bieżących materiałów związanych ze 100-leciem ZLP.

  • Kategoria: Zarząd Główny
  • Odsłony: 110

  Grzegorz Wiśniewski 

  ZWIĄZEK ZAWODOWY LITERATÓW POLSKICH W LATACH 1920-1939 

  Życie literackie w międzywojennej Polsce, przecież pod wieloma względami bujne i owocne, rozwijało się w warunkach nieprostych. Zszyta z ziem trzech zaborów odrodzona Rzeczpospolita była państwem etnicznie nader niejednorodnym: podczas spisu ludności w 1921 roku wśród 27 milionów mieszkańców 69% podało narodowość polską, 14% – ukraińską, 8% - żydowską, 4% - białoruską, także 4% - niemiecką, 1% - inną. Była ta Polska krajem niebogatym, a z biegiem czasu jej sytuacja gospodarcza wcale nie ulegała poprawie: nawet w najlepszych latach jej produkcja przemysłowa nie przekraczała poziomu sprzed I wojny światowej (w 1938 roku w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiła 82% tej z 1913 roku), a jej udział w produkcji światowej nie wzrastał, lecz malał. Roczne zużycie papieru na 1 mieszkańca było w latach 1928-1936 sześciokrotnie niższe niż w Anglii, Szwecji czy Niemczech. W 1921 roku aż 33% osób w wieku powyżej 10 lat nie umiało czytać ani pisać (a o dalszych 5% nie było wiadomo, czy posiadają te umiejętności); w 1931 roku liczbę analfabetów udało się zmniejszyć do 23%. W tymże 1931 roku skład socjalny ludności Polski przedstawiał się następująco: robotnicy – 29,3%, chłopi – 52,0%, inteligencja i pracownicy umysłowi – 5,6%, drobnomieszczaństwo – 10,6%, burżuazja – 0,9%, obszarnicy – 0,3%, inni – 1,3%. Blisko połowa pracowników umysłowych zarabiała ponad 300 złotych miesięcznie, połowa robotników – poniżej 150 złotych miesięcznie; ci ostatni na czasopisma i książki przeznaczali średnio 1 złoty 25 groszy miesięcznie, gdy tom beletrystyki kosztował średnio 2-3 zł (ale w tanim wydaniu kieszonkowym około złotówki, zaś nowość – do 12 zł). Ocenia się, że publiczność literacka obejmowała w dwudziestoleciu międzywojennym od 7% do 10% dorosłych Polaków. Liczba tytułów wydawanych książek wzrosła z 3,6 tys. w 1921 roku do 5,5 tys. w 1938 roku, w tymże 1938 roku ich globalny nakład osiągnął 35 mln egzemplarzy (pół wieku później, w 1988 roku wydaliśmy 10,7 tys. tytułów w nakładzie 245 mln egzemplarzy).

  • Kategoria: Zarząd Główny
  • Odsłony: 268

  yczenia 2019 bn maea

  • Kategoria: Zarząd Główny
  • Odsłony: 313

  Dwie refleksje Marka Wawrzkiewicza

  • Kategoria: Zarząd Główny
  • Odsłony: 155

  22 lipca 2019 r. odszedł od nas Marek Rymuszko.
  Z wielkim smutkiem przyjęliśmy tę smutną wiadomość. Dla nas jest to kolejna ogromna strata.

  • Kategoria: Zarząd Główny
  • Odsłony: 163

  Poczucie pustki staje się szczególnie dotkliwe kiedy odchodzą przyjaciele, których ceniliśmy nie tylko za bliskość nam dawaną, ale przede wszystkim za ich wiedzę, takt, staromodną delikatność uczuć, za to, co zrobili dla środowiska, literatury, za umiejętność dzielenia się z innymi swoją szlachetną pasją.

  • Kategoria: Zarząd Główny
  • Odsłony: 1340

  8 czerwca 2019 r. obradował 32. Walny Zjazd Delegatów Związku Literatów Polskich, który wybrał nowe władze Związku. Oto skład Prezydium Zarządu Głównego, Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.

  • Kategoria: Zarząd Główny
  • Odsłony: 616

  8 czerwca w warszawskim Domu Literatury odbył się XXXII Walny Zjazd Związku Literatów Polskich organizacji skupiającej w 21 oddziałach blisko 1000 członków.
  Delegaci ocenili działalność Związku w minionej, czteroletniej kadencji i nakreślili plany działania na następną, a wśród nich na obchody 200 rocznicy urodzin Cypriana Norwida przypadającej na rok 2021. Zjazd wybrał Prezesa ZLP, którym został (na piątą kadencję) Marek Wawrzkiewicz uzyskując 96 głosów przy 15 głosach jego kontrkandydata D. T. Lebiody.

  • Kategoria: Zarząd Główny
  • Odsłony: 328

  Zarząd Główny

  Krakowskie Przedmieście 87/89, 00-079 Warszawa
  tel. 826 57 85, tel./fax 828 39 19
  Warszawa, 20. 11. 2018

  Szanowny Pan
  dr Adam Struzik
  Marszałek Mazowsza

  Poczuwam się do miłego obowiązku złożenia Panu serdecznych gratulacji z powodu kolejnego wyboru na funkcję Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Strona 1 z 4