Zarząd Główny

Krakowskie Przemieście 87/89 00-079 Warszawa

Tel. 826 57 85 tel/fax 828 39 19, owzlp@o2

Warszawa, 12 października 2021 r.

 Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

 plakat zamiast5a2

Mizeria, to nie tylko sałatka z ogórków ze śmietaną, tym słowem określało się niegdyś kondycję finansową. Z powodu drugiego znaczenia tego słowa zmuszeni byliśmy odwołać tegoroczną Warszawską Jesień Poezji – miała być Jubileuszowa, pięćdziesiąta, czyli bogata. Z nikłą nadzieja przełożyliśmy ją na przyszły rok. Ale ponieważ mieliśmy liczne sygnały o potrzebie spotkania się
i porozmawiania o sprawach, które na nas najbardziej interesują, o literaturze,
a szczególnie o poezji, postanowiliśmy, że zorganizujemy skromną imprezę pt. ZAMIAST. Rozpoczniemy ją 22 października o godz. 11 w naszym domu ¬ Dom Literatury.

Obecność nie jest obowiązkowa, ale będzie bardzo mile widziana.

 

Miejmy nadzieję!

 Aldona Borowicz Marek Wawrzkiewicz

Prezes OW ZLP Prezes ZG ZLP

 

W załączeniu program imprezy