związek z wieloletnimi tradycjami

  • Kategoria: Kielce
  • Odsłony: 50

  Jubileuszowa Gala Kieleckiego Oddziału ZLP odbyła się w Kieleckim Centrum Kultury. Piękny, okazały budynek mieszczący się na Placu Moniuszki o powierzchni użytkowej 15,5 tys. m2 posiada jedną z trzech największych w Polsce scen (520 m2), na której podczas wyjątkowej dla świętokrzyskich literatów uroczystości umieszczono ich prace malarskie, stół z dyplomami, statuetkami oraz stanowisko dla prowadzących Galę: prezesa KO ZLP Stanisława Nyczaja, wiceprezesa Benedykta Kozieła i przewodniczącego Klubu Przyjaciół Świętokrzyskich Literatów Jacka Wiatrowskiego. Ogromną widownię zapełnili członkowie Kieleckiego Oddziału ZLP (jest ich ponad pięćdziesięciu) oraz zaproszeni goście. Na pierwszych, honorowych miejscach zasiedli przedstawiciele Prezydium Zarządu Głównego ZLP w osobach prezesa Marka Wawrzkiewicza, wiceprezesa Andrzeja Żora oraz sekretarza generalnego Jana Cichockiego. Licznie przybyli również przedstawiciele kieleckich i regionalnych władz miejskich.

  • Kategoria: Kielce
  • Odsłony: 37

  Jestem „spoza”. Terytorium, klimatów, środowiska. Poznaję je od niedawna – na plenerach literackich Kieleckiego Oddziału ZLP – w Staszowie i Busku-Zdroju. Uczestniczących w tych szczególnych gremiach sympatyków Muz poznaję sukcesywnie, nawiązując trwałe relacje.
  Prezesa Oddziału Staszka Nyczaja znam od blisko dwudziestu lat, a to już coś znaczy. W świetle jubileuszowych reflektorów Kieleckiego Centrum Kultury, mimo upływu czasu, wciąż jest taki sam: dynamiczny, pełen temperamentu, ogarniający (chyba tak) symultanicznie dziejące się wydarzenia w obrębie sceny.
  Podobnie spełnia się w codziennym, wieloletnim działaniu, a to, co wynika z natury jego osobowości, jawi się obecnie jako niepowtarzalny fenomen twórcy (poety i pisarza) oraz niestrudzonego animatora. Ta działalność wykracza daleko poza własny region, przynosząc możliwość twórczego rozwoju oraz chwałę literatom ze środowiska świętokrzyskiego, ale też obejmującego w jakimś stopniu cały kraj.

  • Kategoria: Kielce
  • Odsłony: 180

  Międzyregionalny Kielecki Oddział Związku Literatów Polskich – obchodzący w br. 35-lecie twórczej działalności – rozpoczął nową kadencję. 23 marca odbyło się w Kielcach walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym wybrano nowe władze.
  Po podsumowaniu bogatej w twórcze i animatorskie dokonania minionej 4-letniej kadencji 52-osobowego Oddziału – wybrano po raz kolejny na prezesa (sprawującego tę funkcję z woli i uznania przyjaciół od roku 1996) kielczanina Stanisława Nyczaja – poetę (tłumaczonego na kilka języków), eseistę, edytora, red. nacz. „Świętokrzyskiego Kwartalnika Literackiego”. Przypomnijmy z tej okazji, iż nadto komisarza dorocznych plenerów literacko-artystycznych na Żeromszczyźnie, w Staszowie (pn. Staszowskie Lato Literackie), na Ponidziu (w Busku-Zdroju), a także Posiadów Literackich „U Szymborskiej” w zakopiańskiej „Astorii”, nadmorskich i kazimierskich spotkań literackich, inicjatora (i redaktora) serii wydawniczej „Portrety Literackie”, a jeszcze w ostatnich latach inicjatora cieszącej się powodzeniem Świętokrzyskiej Satyriady, utworzonego przy Oddziale Klubu Przyjaciół Świętokrzyskich Literatów czy Salonu Literackiego w kieleckim Domu Środowisk Twórczych (promującego głównie nowo wydane książki).

  • Kategoria: Kielce
  • Odsłony: 134

  Refleksje nad powieścią Jana Chruślińskiego Starość zaczęła się wczoraj
  (Kielce 2017, OW „STON 2”, wyd. 3)

  Jest to powieść autobiograficzna, w której beletrystyka splata się z elementami behawioralnymi, a realizm z poezją. Pisarz w sposób niezwykle ciekawy warsztatowo ukazuje różne aspekty życia od dzieciństwa aż po wiek emerytalny, lokując realne sceny najczęściej retrospektywnie na tle przyrody opisanej w sposób malarsko-poetycki.
  Mozaikowość narracji pogłębia filozoficzna refleksja i zaduma nad przemijaniem, a jednocześnie hedonistyczna wręcz radość przeżywania każdej sekundy piękna otaczającego świata, szczęścia z ciepłą atmosferą rodzinną.
  Źródłem swoistego carpe diem jest choroba i jej przezwyciężenie, dzięki czemu bohater-autor nabrał dystansu do nieistotnych w obliczu zmagania problemów. W owej mozaice szczegółów, sytuacji, z jakich składa się życie, odnalazł szczęście i spokój.

  • Kategoria: Kielce
  • Odsłony: 142

  Twórczość Stanisława Nyczaja – autora wielu zbiorów wierszy, np. Przedążyć pęd Ziemi (2009), Arcymiara (2014), jak również książek eseistycznych, tomów aforyzmów i fraszek – wyróżnia się estetyczno-formalnym pięknem, czego źródłem jest bogactwo wersyfikacji i swoista rytmika.
  „Ja” w jego poezji ujawnia się jako znak zespolenia z innymi ludźmi, ich emocjami, lękami egzystencjalnymi, ale i doznaniami w sferze erosu. Człowiek umieszczony jest w czasie i przestrzeni; jego byt zakreśla krąg, którego nie można przekroczyć, aby nie doznał cierpienia.

  • Kategoria: Kielce
  • Odsłony: 215

  Twórczość poetycka Stanisława Nyczaja jest sferą najbardziej złożoną, tajemniczą, intymną. Tu wyraża poeta, co czuje najgłębiej i do czego skłania go intuicja. Liryce tej nieobce jest też napięcie dramatyczne, dzięki któremu w oparciu o jeden z jej głównych nurtów mogły powstać dla celów inscenizacyjnych poematy Puls i Pojedynek z Losem. Nie jest to ekspresja zamknięta w sobie, lecz dzięki ironii, grotesce, elementom żartu autor osiąga dystans rozładowujący zbytnią powagę i zbyt wysokie napięcie. W tym sensie, spajając ze sobą różne postawy podmiotu, nawiązuje do tradycji romantycznej, w której bez kolizji czy sprzeczności występowały np. tragizm i komizm.

  • Kategoria: Kielce
  • Odsłony: 246

  Część 1.
  Spotkanie członków Oddziału ZLP Kielce. Inspirowane górami - w ramach Festiwalu im. M. Berbeki.
  Prowadzenie: Stanisław Nyczaj,
  śpiew: Joanna Babiarz i Janusz Szot,
  prezentacja: członkowie ZLP o/Kielce.

  • Kategoria: Kielce
  • Odsłony: 240

  Spotkanie literackie członków Oddziału ZLP Kielce. Inspirowane górami - w ramach Festiwalu im. M. Berbeki.

  • Kategoria: Kielce
  • Odsłony: 785

  Zapraszamy na Jubileusz 30-lecia Kieleckiego Oddziału Związku Literatów Polskich.

  • Kategoria: Kielce
  • Odsłony: 1008

  Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Końskie oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Koło Terenowe w Końskich zapraszają w ramach obchodów XI OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA BIBLIOTEK na spotkanie z poetką i malarką Elżbietą Musiał.

Strona 1 z 2