związek z wieloletnimi tradycjami

  • Kategoria: Kielce
  • Odsłon: 344

  rozpoczecie festiwalua1 2

   Uroczyste otwarcie festiwalu

  23 września 2023r . świętokrzyscy  literaci zaprezentowali  swoją twórczość na Pierwszym  Festiwalu Literatury  pn.  „Fakt. Biografia. Dokument” , który odbył  się w Sandomierzu. Jego pomysłodawcą był  Andrzej Nowak-Arczewski, dziennikarz, publicysta, a realizacji przedsięwzięcia  podjął się Warszawski Klub Przyjaciół Ziemi Kieleckiej. Jednym z organizatorów był także  Związek Literatów Polskich Oddział w Kielcach. Kilkunastu poetów i pisarzy podzieliło się swoim dorobkiem, a obecność zasygnalizowały także grupy literackie- „Aspekt” działający w Ostrowieckim Stowarzyszeniu Środowisk Twórczych Kultury Ziemi Świętokrzyskiej oraz  „Poeci znad Silnicy”.

  • Kategoria: Kielce
  • Odsłon: 1186

  literackie swiatlo mlodych1

  „L ITERACKIE ŚWIATŁO MŁODYCH” przy ZLP Oddział w Kielcach

   „Literackie Światło Młodych to grupa zrzeszająca młodych, ambitnych twórców z Kielc i okolic.

  Pomysłodawczynią oraz opiekunką projektu jest  Anna Zielińska Brudek – prezes Związku Literatów Polskich Oddział w Kielcach. Koło skupia się przede wszystkim na rozwoju talentów młodych twórców, a jego głównym celem jest wspieranie i promowanie twórczości literackiej członków, którzy mają możliwość prezentacji swoich utworów oraz wymiany doświadczeń.

  • Kategoria: Kielce
  • Odsłon: 202

  Kieleccy literaci mają własny kąt

  fot 3a

  • Kategoria: Kielce
  • Odsłon: 89

  zofis walas 1a

   

  • Kategoria: Kielce
  • Odsłon: 382

  Władze Oddziału Kieleckiego ZLP w kadencji 2023-2027

  Wszystkich członków Związku Literatów Polskich zrzeszonych w oddziałach terenowych, chcielibyśmy uprzejmie poinformować, że w wyniku decyzji podjętych na Walnym Zebraniu członków Oddziału Kieleckiego, zostały wybrane władze naszego oddziału na kadencję 2023 – 2027.

  • Kategoria: Kielce
  • Odsłon: 522

  Stulecie Związku Literatów Polskich w Oddziale Kieleckim 

  2 lipca w Szklanym Domu w Ciekotach od godz. 18.00 będą miały miejsce ważne wydarzenia upamiętniające stulecie ZLP.

  Szczegóły na portalu Centrum http://www.szklanydom.maslow.pl/.

  • Kategoria: Kielce
  • Odsłon: 579

  Szanowni Państwo

  Drogie Siostry i Drodzy Bracia po Piórze,

   W marcu ubiegłego roku rozpoczęła się w naszym życiu i prywatnym i społecznym całkowicie nowa rzeczywistość. Pierwsza od 100 lat pandemia, jednych zaskoczyła, innych przeraziła i sparaliżowała, a na pewno przed wszystkimi postawiła wyzwania, sprowadzające się do poważnych ograniczeń i zmian we własnych działaniach i przyzwyczajeniach.

  • Kategoria: Kielce
  • Odsłon: 1121

  popiersie stefana eromskiego w kieleckim parku. fot. piotr porbskia

  Jubileusz w cieniu pandemii

  (Postarajmy się wyrobić na tym ostrym koronawirażu!) 

  100-lecie Związku Literatów Polskich jest wspaniałą okazją do refleksji podsumowującej ogromny dorobek pisarskiej organizacji zarówno ten twórczy, mierzony wartością dzieł, jak i bujnie rozkwitły na polu upowszechnienia literatury. W odrodzonej Ojczyźnie po jarzmie zaborów i pierwszej wojnie światowej, która jak ciężki walec sponiewierała nasz kraj zrujnowany militarnymi działaniami uwikłanych w nią państw, pisarze musieli się wreszcie we własnym żywotnym interesie zintegrować. Stworzyć podstawy dla rozwoju własnego i literatury w normalizujących się stopniowo warunkach. Taka idea w maju 1920 roku przyświecała wpierw grupie skupionej wokół Stefana Żeromskiego – będącego wówczas niekwestionowanym autorytetem moralnym i literackim – współinicjatorów Związku Zawodowego Literatów Polskich.

  • Kategoria: Kielce
  • Odsłon: 869

  Krystyna Cel 

  nyczaj okadkaa

  LIRYCZNE KWINTESENCJE STANISŁAWA NYCZAJA 

  Lektura najnowszego tomiku wierszy Stanisława Nyczaja dowodzi, że poeta nadal trzyma rękę na pulsie trudnych wydarzeń naszej współczesności i nadal próbuje „w tym zawikłanym krajobrazie świata” znaleźć godne humanisty miejsce. Ale czy głos wrażliwych twórców (poetów, artystów) nie okaże się tylko „wołaniem na puszczy” (czego lęka się gorzka obawa w liryku pod takim właśnie tytułem), gdy niepohamowany w swoich destrukcyjnych zapędach człowiek nie zna już umiaru?

  • Kategoria: Kielce
  • Odsłon: 824

  Jestem „spoza”. Terytorium, klimatów, środowiska. Poznaję je od niedawna – na plenerach literackich Kieleckiego Oddziału ZLP – w Staszowie i Busku-Zdroju. Uczestniczących w tych szczególnych gremiach sympatyków Muz poznaję sukcesywnie, nawiązując trwałe relacje.
  Prezesa Oddziału Staszka Nyczaja znam od blisko dwudziestu lat, a to już coś znaczy. W świetle jubileuszowych reflektorów Kieleckiego Centrum Kultury, mimo upływu czasu, wciąż jest taki sam: dynamiczny, pełen temperamentu, ogarniający (chyba tak) symultanicznie dziejące się wydarzenia w obrębie sceny.
  Podobnie spełnia się w codziennym, wieloletnim działaniu, a to, co wynika z natury jego osobowości, jawi się obecnie jako niepowtarzalny fenomen twórcy (poety i pisarza) oraz niestrudzonego animatora. Ta działalność wykracza daleko poza własny region, przynosząc możliwość twórczego rozwoju oraz chwałę literatom ze środowiska świętokrzyskiego, ale też obejmującego w jakimś stopniu cały kraj.

Strona 1 z 3