związek z wieloletnimi tradycjami

  • Kategoria: Kielce
  • Odsłony: 25

  Refleksje nad powieścią Jana Chruślińskiego Starość zaczęła się wczoraj
  (Kielce 2017, OW „STON 2”, wyd. 3)

  Jest to powieść autobiograficzna, w której beletrystyka splata się z elementami behawioralnymi, a realizm z poezją. Pisarz w sposób niezwykle ciekawy warsztatowo ukazuje różne aspekty życia od dzieciństwa aż po wiek emerytalny, lokując realne sceny najczęściej retrospektywnie na tle przyrody opisanej w sposób malarsko-poetycki.
  Mozaikowość narracji pogłębia filozoficzna refleksja i zaduma nad przemijaniem, a jednocześnie hedonistyczna wręcz radość przeżywania każdej sekundy piękna otaczającego świata, szczęścia z ciepłą atmosferą rodzinną.
  Źródłem swoistego carpe diem jest choroba i jej przezwyciężenie, dzięki czemu bohater-autor nabrał dystansu do nieistotnych w obliczu zmagania problemów. W owej mozaice szczegółów, sytuacji, z jakich składa się życie, odnalazł szczęście i spokój.

  • Kategoria: Kielce
  • Odsłony: 51

  Twórczość Stanisława Nyczaja – autora wielu zbiorów wierszy, np. Przedążyć pęd Ziemi (2009), Arcymiara (2014), jak również książek eseistycznych, tomów aforyzmów i fraszek – wyróżnia się estetyczno-formalnym pięknem, czego źródłem jest bogactwo wersyfikacji i swoista rytmika.
  „Ja” w jego poezji ujawnia się jako znak zespolenia z innymi ludźmi, ich emocjami, lękami egzystencjalnymi, ale i doznaniami w sferze erosu. Człowiek umieszczony jest w czasie i przestrzeni; jego byt zakreśla krąg, którego nie można przekroczyć, aby nie doznał cierpienia.

  • Kategoria: Kielce
  • Odsłony: 74

  Twórczość poetycka Stanisława Nyczaja jest sferą najbardziej złożoną, tajemniczą, intymną. Tu wyraża poeta, co czuje najgłębiej i do czego skłania go intuicja. Liryce tej nieobce jest też napięcie dramatyczne, dzięki któremu w oparciu o jeden z jej głównych nurtów mogły powstać dla celów inscenizacyjnych poematy Puls i Pojedynek z Losem. Nie jest to ekspresja zamknięta w sobie, lecz dzięki ironii, grotesce, elementom żartu autor osiąga dystans rozładowujący zbytnią powagę i zbyt wysokie napięcie. W tym sensie, spajając ze sobą różne postawy podmiotu, nawiązuje do tradycji romantycznej, w której bez kolizji czy sprzeczności występowały np. tragizm i komizm.

  • Kategoria: Kielce
  • Odsłony: 163

  Część 1.
  Spotkanie członków Oddziału ZLP Kielce. Inspirowane górami - w ramach Festiwalu im. M. Berbeki.
  Prowadzenie: Stanisław Nyczaj,
  śpiew: Joanna Babiarz i Janusz Szot,
  prezentacja: członkowie ZLP o/Kielce.

  • Kategoria: Kielce
  • Odsłony: 155

  Spotkanie literackie członków Oddziału ZLP Kielce. Inspirowane górami - w ramach Festiwalu im. M. Berbeki.

  • Kategoria: Kielce
  • Odsłony: 695

  Zapraszamy na Jubileusz 30-lecia Kieleckiego Oddziału Związku Literatów Polskich.

  • Kategoria: Kielce
  • Odsłony: 916

  Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Końskie oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Koło Terenowe w Końskich zapraszają w ramach obchodów XI OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA BIBLIOTEK na spotkanie z poetką i malarką Elżbietą Musiał.

  • Kategoria: Kielce
  • Odsłony: 1441

  Ryszard Miernik

  Z głębokim smutkiem i żalem powiadamiamy, że 11 marca odszedł od nas w wieku 84 lat RYSZARD MIERNIK – poeta, prozaik, rzeźbiarz, regionalista, animator życia kulturalno-literackiego w Kielcach i świętokrzyskim regionie, współtwórca (od 1960) grupy poetyckiej, a następnie klubu literackiego „Ponidzie”, współzałożyciel (w 1984) Kieleckiego Oddziału ZLP. Pożegnamy Go 15 bm. (tj. w piątek) o godz. 14 w Domu Pogrzebowym w Cedzynie, gdzie też pochowany będzie na Cmentarzu Komunalnym.

  • Kategoria: Kielce
  • Odsłony: 1260

  Promocja poematu

  Są pejzaże piękne i są takie, które uznajemy za oczywiste. Bywają też i pojemniejsze, łączące w sobie z powodzeniem obie te cechy i żadna nie stoi w sprzeczności z drugą. Do tych pojemnych zaliczyłbym całe spotkanie promujące nową książkę Elżbiety Musiał, które trwało dwie godziny. A odbyło się w Kielcach, w Pałacyku Zielińskiego.

  • Kategoria: Kielce
  • Odsłony: 2687

  Paweł Rejdak

  Paweł „Darkaraghel” Rejdak - prozaik, tworzący w nurcie literatury fantasy wyróżniony został w maju br. Nagrodą Okolicznościową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Należy on do kieleckiego oddziału Związku Literatów Polskich.

Strona 1 z 2