związek z wieloletnimi tradycjami

  • Kategoria: Kielce
  • Odsłon: 52

  Kieleccy literaci mają własny kąt

  fot 3a

  • Kategoria: Kielce
  • Odsłon: 63

  zofis walas 1a

   

  • Kategoria: Kielce
  • Odsłon: 148

  Władze Oddziału Kieleckiego ZLP w kadencji 2023-2027

  Wszystkich członków Związku Literatów Polskich zrzeszonych w oddziałach terenowych, chcielibyśmy uprzejmie poinformować, że w wyniku decyzji podjętych na Walnym Zebraniu członków Oddziału Kieleckiego, zostały wybrane władze naszego oddziału na kadencję 2023 – 2027.

  • Kategoria: Kielce
  • Odsłon: 434

  Stulecie Związku Literatów Polskich w Oddziale Kieleckim 

  2 lipca w Szklanym Domu w Ciekotach od godz. 18.00 będą miały miejsce ważne wydarzenia upamiętniające stulecie ZLP.

  Szczegóły na portalu Centrum http://www.szklanydom.maslow.pl/.

  • Kategoria: Kielce
  • Odsłon: 475

  Szanowni Państwo

  Drogie Siostry i Drodzy Bracia po Piórze,

   W marcu ubiegłego roku rozpoczęła się w naszym życiu i prywatnym i społecznym całkowicie nowa rzeczywistość. Pierwsza od 100 lat pandemia, jednych zaskoczyła, innych przeraziła i sparaliżowała, a na pewno przed wszystkimi postawiła wyzwania, sprowadzające się do poważnych ograniczeń i zmian we własnych działaniach i przyzwyczajeniach.

  • Kategoria: Kielce
  • Odsłon: 997

  popiersie stefana eromskiego w kieleckim parku. fot. piotr porbskia

  Jubileusz w cieniu pandemii

  (Postarajmy się wyrobić na tym ostrym koronawirażu!) 

  100-lecie Związku Literatów Polskich jest wspaniałą okazją do refleksji podsumowującej ogromny dorobek pisarskiej organizacji zarówno ten twórczy, mierzony wartością dzieł, jak i bujnie rozkwitły na polu upowszechnienia literatury. W odrodzonej Ojczyźnie po jarzmie zaborów i pierwszej wojnie światowej, która jak ciężki walec sponiewierała nasz kraj zrujnowany militarnymi działaniami uwikłanych w nią państw, pisarze musieli się wreszcie we własnym żywotnym interesie zintegrować. Stworzyć podstawy dla rozwoju własnego i literatury w normalizujących się stopniowo warunkach. Taka idea w maju 1920 roku przyświecała wpierw grupie skupionej wokół Stefana Żeromskiego – będącego wówczas niekwestionowanym autorytetem moralnym i literackim – współinicjatorów Związku Zawodowego Literatów Polskich.

  • Kategoria: Kielce
  • Odsłon: 756

  Krystyna Cel 

  nyczaj okadkaa

  LIRYCZNE KWINTESENCJE STANISŁAWA NYCZAJA 

  Lektura najnowszego tomiku wierszy Stanisława Nyczaja dowodzi, że poeta nadal trzyma rękę na pulsie trudnych wydarzeń naszej współczesności i nadal próbuje „w tym zawikłanym krajobrazie świata” znaleźć godne humanisty miejsce. Ale czy głos wrażliwych twórców (poetów, artystów) nie okaże się tylko „wołaniem na puszczy” (czego lęka się gorzka obawa w liryku pod takim właśnie tytułem), gdy niepohamowany w swoich destrukcyjnych zapędach człowiek nie zna już umiaru?

  • Kategoria: Kielce
  • Odsłon: 723

  Jestem „spoza”. Terytorium, klimatów, środowiska. Poznaję je od niedawna – na plenerach literackich Kieleckiego Oddziału ZLP – w Staszowie i Busku-Zdroju. Uczestniczących w tych szczególnych gremiach sympatyków Muz poznaję sukcesywnie, nawiązując trwałe relacje.
  Prezesa Oddziału Staszka Nyczaja znam od blisko dwudziestu lat, a to już coś znaczy. W świetle jubileuszowych reflektorów Kieleckiego Centrum Kultury, mimo upływu czasu, wciąż jest taki sam: dynamiczny, pełen temperamentu, ogarniający (chyba tak) symultanicznie dziejące się wydarzenia w obrębie sceny.
  Podobnie spełnia się w codziennym, wieloletnim działaniu, a to, co wynika z natury jego osobowości, jawi się obecnie jako niepowtarzalny fenomen twórcy (poety i pisarza) oraz niestrudzonego animatora. Ta działalność wykracza daleko poza własny region, przynosząc możliwość twórczego rozwoju oraz chwałę literatom ze środowiska świętokrzyskiego, ale też obejmującego w jakimś stopniu cały kraj.

  • Kategoria: Kielce
  • Odsłon: 1147

  Międzyregionalny Kielecki Oddział Związku Literatów Polskich – obchodzący w br. 35-lecie twórczej działalności – rozpoczął nową kadencję. 23 marca odbyło się w Kielcach walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym wybrano nowe władze.
  Po podsumowaniu bogatej w twórcze i animatorskie dokonania minionej 4-letniej kadencji 52-osobowego Oddziału – wybrano po raz kolejny na prezesa (sprawującego tę funkcję z woli i uznania przyjaciół od roku 1996) kielczanina Stanisława Nyczaja – poetę (tłumaczonego na kilka języków), eseistę, edytora, red. nacz. „Świętokrzyskiego Kwartalnika Literackiego”. Przypomnijmy z tej okazji, iż nadto komisarza dorocznych plenerów literacko-artystycznych na Żeromszczyźnie, w Staszowie (pn. Staszowskie Lato Literackie), na Ponidziu (w Busku-Zdroju), a także Posiadów Literackich „U Szymborskiej” w zakopiańskiej „Astorii”, nadmorskich i kazimierskich spotkań literackich, inicjatora (i redaktora) serii wydawniczej „Portrety Literackie”, a jeszcze w ostatnich latach inicjatora cieszącej się powodzeniem Świętokrzyskiej Satyriady, utworzonego przy Oddziale Klubu Przyjaciół Świętokrzyskich Literatów czy Salonu Literackiego w kieleckim Domu Środowisk Twórczych (promującego głównie nowo wydane książki).

  • Kategoria: Kielce
  • Odsłon: 814

  Refleksje nad powieścią Jana Chruślińskiego Starość zaczęła się wczoraj
  (Kielce 2017, OW „STON 2”, wyd. 3)

  Jest to powieść autobiograficzna, w której beletrystyka splata się z elementami behawioralnymi, a realizm z poezją. Pisarz w sposób niezwykle ciekawy warsztatowo ukazuje różne aspekty życia od dzieciństwa aż po wiek emerytalny, lokując realne sceny najczęściej retrospektywnie na tle przyrody opisanej w sposób malarsko-poetycki.
  Mozaikowość narracji pogłębia filozoficzna refleksja i zaduma nad przemijaniem, a jednocześnie hedonistyczna wręcz radość przeżywania każdej sekundy piękna otaczającego świata, szczęścia z ciepłą atmosferą rodzinną.
  Źródłem swoistego carpe diem jest choroba i jej przezwyciężenie, dzięki czemu bohater-autor nabrał dystansu do nieistotnych w obliczu zmagania problemów. W owej mozaice szczegółów, sytuacji, z jakich składa się życie, odnalazł szczęście i spokój.

Strona 1 z 3