pielgrzym a

Człowiek nie może żyć, nie wiedząc, po co żyje

Piękny akcent kieleckiej literatury wpisany w jej trudną i bolesną historię. Miejsce literackiej siedziby znajdującej się w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach przy ul. Jana Pawła II ukoronowała nazwa wielkiego patrioty – Gustawa Herlinga- Grudzińskiego.

Wzruszający dla wszystkich ludzi kochających ten region, wrażliwych na mądrość i to, co nosimy w sercach – dumę z bycia Polakiem, akcent nadania bibliotece imienia wielkiego Polaka.

trzecie3

Ze wzruszeniem prezentuję pieśń o Gustawie Herlingu-Grudzińskim, której słowa napisałam w 2019r.

Jako Prezes ZLP Oddział Kielce jestem poruszona i szczęśliwa z zaangażowania i udziału ludzi pióra w uroczystości, która jest potwierdzeniem, że nie damy wymazać z pamięci naszej tradycji, bohaterów i naszej historii. Nie wszyscy mogliście w niej uczestniczyć, ale ci, którym bliskie są te idee, byli wśród nas. Swoją obecność zaakcentowali Bogusław Wiłkomirski – członek Prezydium Zarządu Głównego ZLP, jednocześnie wiceprezes ZLP Oddziału Kielce, Benedykt Kozieł – wiceprezes tego stowarzyszenia oraz Andrzej Piskulak. W historycznym wydarzeniu uczestniczyły także twórczynie literatury: Anna Błachucka, Beata Kępińska, Lidia Jędrocha-Kubicka oraz młodzi twórcy z „Literackiego Światła Młodych”. Niewątpliwie organizatorom udało się spowodować, że ten powrót Gustawa-Herlinga „Do lat dzieciństwa” był udany, bo na wskroś polski i dlatego tak przejmująco autentyczny, choć w dzisiejszych czasach często bagatelizowany milczeniem.siodme7

 Widziałam wielkie wzruszenie i zaskoczenie Pani Marty Herling, podniosłą atmosferę, radość wszystkich uczestników ceremonii z obecności tej, która jest potomkinią syna tej ziemi, zrodzonego z głębokiego sensu polskości i marzeń o jej wolności. Każdy z nas, pomimo różnych kolei życiowych, wraca pamięcią do lat dzieciństwa – najszczęśliwszych w życiu człowieka, beztroskich, rodzinnych, bajkowych…Wszyscy pamiętamy swoje pierwsze komunie święte pełne wzruszeń i świadomości z przynależności do chrześcijańskiej rodziny. Na pewno każdy z nas przekraczając progi swojej pierwszej szkoły, czuje takie samo onieśmielenie i respekt jak przed laty, kiedy przekraczał je jako uczeń…. Takim scenariuszem przywrócona została pamięć o Gustawie Herlingu-Grudzińskim

.czwarte4

Wręczam córce- Pani Marcie Herling słowa hymnu poświęconego jej ojcu

Mszę świętą, która odbyła się w kieleckiej katedrze, w intencji żyjących literatów oraz tych, którzy zakończyli ziemską wędrówkę, koncelebrowali wraz biskupem Marianem Florczykiem ks. Adam Perz rektor WSD i ks. prof. Stefan Radziszewski – duszpasterz literackiego środowiska.

            Licznie zgromadzona publiczność wysłuchała z uwagą homilii bp. Mariana Florczyka, w której nie brakowało odniesień do twórczości znanego pisarza. Ponadczasowe myśli pisarza z wyraźnie zaakcentowanymi wartościami wybrzmiały w katedrze godnie i z wielkim uszanowaniem postaci.osme8

„ Literackie Światło Młodych” po swoim występie.

Po mszy świętej poczty sztandarowe, delegacje samorządowe, przedstawiciele instytucji kieleckich, stowarzyszeń, uczelni, szkół oraz sympatycy biblioteki udali się pod gmach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej przy ulicy Jana Pawła II, gdzie nastąpił akt odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej poświęconej Gustawowi Herlingowi-Grudzińskiemu. Aktu poświęcenia dokonał ks. biskup Marian Florczyk. Wstrzymany ruch uliczny dodawał akcentu i powagi doniosłej uroczystości, a przejmujące melodie wiolonczeli potęgowały ten historyczny moment. Od tej chwili – 20 maja 2024 r. – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka nosi imię tego zacnego Polaka i zasłużonego pisarza.

            Wystawa zorganizowana na tę okoliczność w gmachu biblioteki cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Każdy odkrył coś nowego z życia pisarza, zanotował coś w pamięci.pierwsze1

 W Katedrze Kieleckiej. Od lewej: Konrad Cedro- organizator wystawy „Gustaw Herling-Grudziński”, Boguś Wiłkomirski, Anna Zielińska-Brudek, Sylwester Kasprzyk- dyr. Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach

W auli Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach miała miejsce dalsza część uroczystości. Rozpoczął ją hymn „Pielgrzym odzyskany”, który napisałam w 2019 roku z myślą o przywróceniu pamięci i twórczości naszego rodaka. W najśmielszych marzeniach nie sądziłam, że utwór będzie myślą przewodnią i udziałem wzruszeń ważnych postaci tego wydarzenia. szoste6

Po odsłonięciu historycznej tablicy. Od lewej-Sylwester Kasprzyk, Joanna Cieślicka, Marta Herling, A. Zielińska-Brudek, L. Jędrocha-Kubicka, dr. hab. Adam Massalski

Wszyscy oddali się niepowtarzalnej atmosferze, literując z powagą słowa, które kreśliły historię pisarza…. Nie zabrakło cennych wspomnień – między innymi dr Ireny Furnal, dr hab. Adama Massalskiego oraz Konrada Cedro. Druga część, a zarazem akt powrotu do lat dzieciństwa pisarza, miała miejsce w Suchedniowie. Magdalena Surma oraz Roch Dobrowolski przygotowali klimatyczną oprawę muzyczną oraz zaprezentowali wiersze wiceprezesa Benedykta Kozieła. Wystąpiła także grupa „Literackie Światło Młodych” działająca przy ZLP Kielce pod przewodnictwem Martyny Śmiech, prezentując działalność koła oraz swoją twórczość. W obrazowy sposób upamiętnili postać Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, czytając fragmenty jego twórczości.drugie2

W Cichym Zakątku Literatów. Od lewej Lidia Jędrocha- Kubicka, Biskup Marian Florczyk, Benedykt Kozieł, Andrzej Piskulak, Anna Zielińska-Brudek

W uroczystości wzięły udział Skrzelczanki, które podzieliły się spisanymi faktami na temat rodziny Grudzińskich oraz pieśnią ułożoną specjalnie na tę okazję. Należy dodać, iż źródła podają, że Gustaw Herling-Grudziński urodził się w Skrzelczycach, które należały do jego rodziców.

 

Anna Zielińska-Brudek