3 czerwca w warszawskim Domu Literatury odbył się XXXIII Walny Zjazd Związku Literatów Polskich. Zjazd wybrał Prezesa Związku, członków Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Naczelnego Sądu Koleżeńskiego. Zarząd Główny na swoim pierwszym zebraniu wybrał nowe Prezydium, które ukonstytuowało się w następującym kształcie:

Marek Wawrzkiewicz – prezes ZLP

Andrzej Dębkowski – wiceprezes ZLP
Waldemar Hładki – wiceprezes ZLP
Zbigniew Milewski – wiceprezes ZLP
Wojciech Parzyński – sekretarz generalny ZLP
Andrzej Walter – przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej
Bogusław Wiłkomirski – skarbnik ZLP
Zbigniew Gordziej - członek Prezydium
Jerzy Jankowski – członek Prezydium
Grzegorz Trochimczuk – członek Prezydium

Członkowie Zarządu wybrani podczas obrad XXXIII Walnego Zjazdu

Andrzej Dębkowski

Zbigniew Gordziej

Waldemar Hładki

Wojciech Hübner

Jerzy Jankowski

Artur Krajewski

Wiesław Łuka

Zbigniew Milewski

Elżbieta Musiał

Wojciech Parzyński

Vladan Stamenković

Joanna Vorbrodt

Andrzej Walter

Bogusław Wiłkomirski

Prezesi Oddziałów Terenowych ZLP

Leonarda Szubzda – Oddział Białostocki

Dariusz Lebioda – Oddział Bydgosko – Toruński

Agnieszka Kopaczyńska–Moskaluk  – Oddział Gorzowski

Anna Zielińska–Brudek – Oddział Kielecki

Ludmiła Janusewicz – Oddział Koszaliński

Anna Pituch–Noworolska  – Oddział Krakowski

Agnieszka Polak – Oddział Lubelski

Małgorzata Skwarek–Gałęska – Oddział Łódzki

Andrzej Cieślak – Oddział Olsztyński

Adriana Jarosz – Oddział Opolski

Krzysztof Barański – Oddział Płocki

Paweł Kuszczyński – Oddział Poznański

Małgorzata Żurecka – Oddział Rzeszowski

Leszek Dembek – Oddział Szczeciński

Grzegorz Trochimczuk – Oddział Warszawski

Krzysztof Galas – Oddział Wielkopolski

Kazimierz Burnat – Oddział Wrocławski

Robert Rudiak – Oddział Zielonogórski

Główna Komisja Rewizyjna

Renata Adamska–Garbowska

Anna Andrych

Roman Habdas

Jerzy Sprawka

Małgorzata Żurecka

Główny Sąd Koleżeński

Paweł Buksalewicz

Katarzyna Georgiou

Krystyna Konecka

Agata Linek–Jaroszak

Ryszard Wasilewski