8 czerwca 2019 r. obradował 32. Walny Zjazd Delegatów Związku Literatów Polskich, który wybrał nowe władze Związku. Oto skład Prezydium Zarządu Głównego, Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.

Prezydium ZG ZLP:
Marek Wawrzkiewicz – prezes
Zbigniew Gordziej – wiceprezes
Zbigniew Milewski – wiceprezes
Grzegorz Wiśniewski– wiceprezes
Andrzej Żor – wiceprezes
Jan Cichocki – sekretarz generalny
Aldona Borowicz – skarbnik
Andrzej Walter – członek
Andrzej Wołosewicz – członek

Zarząd Główny:
Członkowie wybrani przez Zjazd:
Jan Cichocki
Jerzy Jankowski
Kazimierz Kochański
Paweł Kuszczyński
Zbigniew Milewski
Krzysztof Mroziewicz
Elżbieta Musiał
Wojciech Parzyński
Andrzej Tchórzewski
Andrzej Walter
Bogusław Wiłkomirski
Grzegorz Wiśniewski
Andrzej Wołosewicz
Ewa Zelenay
Andrzej Żor

Prezesi Oddziałów ZLP – członkowie ZG ZLP:
Krzysztof Barański (Płock)
Aldona Borowicz (Warszawa)
Kazimierz Burnat (Wrocław)
Ares Chadzinikolau (O/Wielkopolski)
Andrzej Cieślak (Olsztyn)
Leszek Dembek (Szczecin)
Jerzy Fryckowski (Słupsk)
Zbigniew Gordziej (Poznań)
Dariusz T. Lebioda (Bydgoszcz-Toruń)
Ireneusz K. Szmidt (Gorzów Wlkp.)
Ludmiła Janusewicz (Koszalin)
Stanisław Nyczaj (Kielce)
Anna Pituch-Noworolska (Kraków)
Agnieszka Polak (Lublin)
Robert Rudiak (Zielona Góra)
Małgorzata Skwarek-Gałęska (Łódź)
Leonarda Szubzda (Białystok)
Juliusz Wątroba (Katowice)
Mirosław Weltz (Rzeszów)
Stanisław Załuski (Gdańsk)
Piotr Żarczyński (Opole)

Główna Komisja Rewizyjna:
Grzegorz Trochimczuk – przewodniczący
Anna Andrych
Wiesław Łuka
Jerzy Sprawka
Danuta Bartosz

Główny Sąd Koleżeński:
Bogdan Bartnikowski – przewodniczący
Bogdan Chorążuk
Jan Zdzisław Brudnicki
Marta Pelinko
Waldemar Michalski