związek z wieloletnimi tradycjami

  • Kategoria: Łódź
  • Odsłony: 2083

  Roman Tomaszewski

  ZDUŃSKA WOLA. 9 listopada 2013 r. zmarł Roman Tomaszewski, poeta, członek Związku Literatów Polskich. Roman Tomaszewski przez prawie 30 lat pracował jako instruktor w Domu Kultury "Lokator", gdzie m.in. prowadził Klub Twórczej Pracy "Bez Aureoli". Był organizatorem wielu wystaw, plenerów artystycznych, czy wieczorów promujących książki poetyckie. Był współzałożycielem Klubu Literackiego "Topola" działającego przy Miejskim Domu Kultury. Działał także w Związku Literatów Polskich. Wydał siedem książek poetyckich oraz był autorem wielu publikacji w wydawnictwach literackich, czasopismach i gazetach.

  • Kategoria: Łódź
  • Odsłony: 2005

  Zaproszenie na finał Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego Oddziału Łódzkiego ZLP z okazji Roku Juliana Tuwima i 65 rocznicy Oddziału Łódzkiego ZLP.

  • Kategoria: Łódź
  • Odsłony: 2762

  Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego Oddziału Łódzkiego ZLP z okazji Roku Juliana Tuwima i 65 rocznicy Oddziału Łódzkiego ZLP.
  W roku 2013 przypada 60 rocznica śmierci i 100 rocznica poetyckiego debiutu Juliana Tuwima. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2013 Rokiem Juliana Tuwima. W tym roku przypada również 65 rocznica istnienia łódzkiego oddziału Związku Literatów Polskich.

  • Kategoria: Łódź
  • Odsłony: 2045

  Z okazji Światowego Dnia Poezji Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu (mieszcząca się w szpitalu przy ul. Armii Krajowej 7) oraz Koło Literackie „Anima” serdecznie zapraszają w czwartek 21 marca o godz. 18.00 na wieczór autorski KACPRA PŁUSY połączony z wystawą prac plastycznych ALICJI KRÓLEWICZ.

  • Kategoria: Łódź
  • Odsłony: 2413

  Magdalena Cybulska

  4 listopada o godzinie 17 w Sali Konferencyjnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki im. Marszałka Józefa Piłsudskiego rozpoczęła się Gala Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego organizowanego przez Oddział Łódzki Związku Literatów Polskich. Gości i uczestników przywitała Pani Dyrektor biblioteki Barbara Czajka. Przewodniczący Kazimierz Arendt odczytał protokół Jury.

  • Kategoria: Łódź
  • Odsłony: 2114

  Oddział Łódzki ZLP na Trawnikach kultury

  Dnia 6 sierpnia o godzinie 17 spotkaliśmy się przy Ławeczce Tuwima aby wziąć udział w wakacyjnej akcji Trawniki Kultury. Projekt mógł być realizowany dzięki finansowaniu Urzędu Miasta Łodzi i zaangażowaniu łódzkich artystów. Pomysłodawcami Trawników Kultury byli: fundacja Art Industry i Fundacja Dla Kultury Lightcraft Kemyd. Akcja polegała na tym, że w lipcu i w sierpniu, w kolejne soboty, w specjalnie wydzielonych miejscach prezentowali się łódzcy twórcy.

  • Kategoria: Łódź
  • Odsłony: 2175

  Małgorzata Skwarek-Gałęska: ...i...

  7 listopada 2011 o godzinie 18 Oddział Łódzki Związku Literatów Polskich zaprasza do Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych, Łódź ul. Zachodnia 54/56 na promocję nowego tomu poezji "...i..." / Małgorzata Skwarek-Gałęska (Łódź: "Astra", 2011. - 187 s.; 21 cm).

  • Kategoria: Łódź
  • Odsłony: 2189

  Sieradzka Noc Poetów 2011

  29 lipca w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu odbyła się druga edycja imprezy literacko-muzycznej pod nazwą Noc Poetów, zorganizowana wspólnie z Kołem Literackim ANIMA. Miłośnicy poezji mieli okazję zapoznać się z twórczością Danieli Zajączkowskiej, poetki, wiceprezes Oddziału Łódzkiego ZLP (na zdjęciu obok z Marią Duszką) oraz „Ptaka Piwnicznego” – Michała Głaszczki z Warszawy. Kilka wierszy Michała, do własnych kompozycji, zaśpiewał Zbigniew Paprocki, który też zaskoczył publiczność wokalną interpretacją utworów Władysława Broniewskiego, patrona Biblioteki. Spotkanie prowadziły Hanna Krawczyk, dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu i Maria Duszka, szefowa Klubu Literackiego ANIMA, członek Oddziału Krakowskiego ZLP.

  • Kategoria: Łódź
  • Odsłony: 3068

  Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918r obok Towarzystwa Literatów i Dziennikarzy powstaje Związek Literatów Polskich, któremu patronuje 1 Zjazd Literatów zwołany do Warszawy w dniu 14 maja 1920 r. Pierwszym prezesem Związku Zawodowego Pisarzy Polskich został Stefan Żeromski, drugim Wacław Sieroszewski, trzecim Andrzej Strug, czwartym Juliusz Kaden-Bandrowski, piątym znów Wacław Sieroszewski.
  Nowa organizacja stworzyła rychło oddziały we Lwowie, Krakowie, Poznaniu i Wilnie. Związek współpracował przy opracowywaniu ustawy o prawie autorskim oraz projektu ustawy o Skarbie Narodowym Literatury. Pojawiła się inicjatywa ufundowania przez miasta polskie dorocznych nagród literackich. Było ich wtedy sześć: Warszawa (15000), Łódź (10000), Poznań (10000-przyznawane co drugi rok), Lwów (7500), Sosnowiec (4000), Dabrowa Górnicza (3000). Później dołączyły Wilno i Kraków.

  • Kategoria: Łódź
  • Odsłony: 2160

  Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie poetyckim organizowanym przez Związek Literatów Polskich Oddział Łódź oraz Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. W konkursie mogą brać udział wszyscy zainteresowani bez względu na przynależność do związków i stowarzyszeń twórczych, którzy ukończyli 18 lat.

Strona 1 z 2