Magdalena Cybulska

4 listopada o godzinie 17 w Sali Konferencyjnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki im. Marszałka Józefa Piłsudskiego rozpoczęła się Gala Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego organizowanego przez Oddział Łódzki Związku Literatów Polskich. Gości i uczestników przywitała Pani Dyrektor biblioteki Barbara Czajka. Przewodniczący Kazimierz Arendt odczytał protokół Jury.

Nagrodę główną ufundowaną przez Zarząd Główny Związku Literatów Polskich czyli tygodniowy wyjazd do Domu Pracy Twórczej w Zakopanem, otrzymała Ela Galoch z Turku.
Nagrodę II zdobyła Magdalena Cybulska z Łodzi (na zdjęciu wyżej) a nagrodę III Mirosław Szałata z Człuchowa.
Wyróżnienia przyznano Sławomirowi Płatkowi, Dorocie Ryst i Januszowi Solarzowi. Ponadto jeśli uda się wydać druk okolicznościowy znajdą się w nim wybrane wiersze następujących autorów poza już wymienionymi: Jadwigi Grabarz, Karola Graczyka, Krystyny Jaworskiej-Mańk, Mateusza Paszkiewicza, Magdaleny Rogalskiej, Piotra Rybczyńskiego, Elżbiety Tylendy.
W trakcie Gali przeprowadzono zapowiedziany wcześniej turniej poetycki „Trzy smaki: gorzki, pikantny, słodki”.
Nagrodę przyznaną przez publiczność zdobyła Magdalena Cybulska z Łodzi. A był nią ufundowany przez właściciela Grand Hotelu noclegz posiłkiem. Finaliści otrzymali również ławeczki Tuwima a także inne gorzkie, pikantne i słodkie upominki.
W oczekiwaniu na wyniki turnieju Małgorzata Skwarek-Gałęska przeprowadziła krótką rozmowę z zaproszonym gościem: Marią Duszką. Sieradzka poetka wprowadziła obecnych w liryczny nastrój czytając wiersze z planowanego właśnie tomiku. Na zakończenie wieczoru wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek przegotowany przez Grand Hotel.

Gala Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego