związek z wieloletnimi tradycjami

  • Kategoria: Felietony i komentarze
  • Odsłony: 111

  Odszedł 10 lat temu…

                                                 R om a n   Ś l i w o n i k

                                    28 sierpnia 1930  -  22 września 2012

   

  Żył 82 lata. To było życie długie, bogate, twórcze i trudne.

 • Mickiewicz egzystencjalny

  od nyczaja1a

  „Interpretacje profesora Świegockiego, filozofa i poety, są jak deszcz, którego łaknęła chyląca się ku ziemi, osłabła kania. Ożywcze, świeże, cierpliwie odnawiają dostęp do poezji Adama Mickiewicza, wręcz otwierają wciąż przez nieznane siły przymykane wrota. O Mickiewiczu, jak się wydaje, większość z nas niemal zapomniała, pozostawiając sobie jedynie jako konterfekt wieszcza w postaci Pana Tadeusza” – to słowa Piotra Müldnera-Nieckowskiego trafnie oddające to, co zawarł Kazimierz Świegocki w dopiero co wydanej książce (2021) pt. Mickiewicz egzystencjalny.

  • Kategoria: Felietony i komentarze
  • Odsłony: 321

  Wiernopoddańcza wiersza”

  nowocien okladka rozlozona1

  Wiernopoddańcza wiersza”

  Czytając najnowszy tom Joanny Nowocień Czas na nowy cień odnajduję wiersz tytułowy dopiero pod koniec, ale przecież nie sposób zaczynać uogólniającą refleksję przed analizą. Żeby dojść do „finału”, trzeba zasłużyć na to cierpliwą, uważną lekturą, tak jak poetka stopniowo tę całość osiągała wysiłkiem swojej dociekliwej świadomości. Chciałoby się o wszystkich wierszach coś powiedzieć, aż korci, bo każdy na to zasługuje (i już to jest niebłahym komplementem dla autorki!). Trzeba jednak wybierać utwory wydające się dla tomu poetyckimi wersami milowymi.

  • Kategoria: Felietony i komentarze
  • Odsłony: 255

  kd kmpl

  Fenomen i Recenzent Krzysztof Daukszewicz

   Przez kilka sezonów, prawie każda, początkowo lokalna – Jerzwałd, Szczytno – a później krajowa wierchuszka miała zagwozdkę z bezlitosnym ostrzem Kabaretu GWUŚĆ, w składzie: bezbrewy leśnik Janusz Sokołowski ( Pąśko), Adam Bednarek i Krzysztof Antoni Daukszewicz.

  • Kategoria: Felietony i komentarze
  • Odsłony: 348

  Moje literackie zakusy na Żeromszczyznę

   
  Dzieło uwieńczone. 2 lipca 2021 roku o godz.18.00 na Żeromszczyźnie został otwarty ZAGAJNIK LITERACKI, odsłonięta na kamiennym obelisku tablica upamiętniająca 100-lecie powstania ZLP oraz dwustronna Ławeczka Literacka z nazwiskami fundatorów: prof. Anny Pituch-Noworolskiej (ZLP) i prof. Waldemara Hładkiego (UPPL).

  taras niezlea

  • Kategoria: Felietony i komentarze
  • Odsłony: 424

  Uzdrowieniec

   Władysław Katarzyński jest z wirusami w wielkiej komitywie, co już dawno ujawnił publicznie z kabaretem „Ściąga”, który utworzył w kierowanej przez siebie szkole.

  katarzynski sciaga archipelaga1

  • Kategoria: Felietony i komentarze
  • Odsłony: 344

  w gosciniea

  Andrzej Cieślak

  w gościnie u Kolegi

  • Kategoria: Felietony i komentarze
  • Odsłony: 574

  „A jednak się kręci” – można odczytać i pokrętnie; to kwestia intencji, czy raczej dobrych chęci? Jedno i drugie nęci.

  Kolejny raz podejmuję temat „ludzi dobrej woli”. Tych, co umieją znaleźć siebie i innych, aby razem sięgnąć po rzeczy wielkie, po działania skuteczne, bo potrafią zdobyć niełatwe.

  • Kategoria: Felietony i komentarze
  • Odsłony: 568

  Z lektury wpisów internetowych – komentarzy, komentarzy do komentarzy, z propozycji i kontrpropozycji, z wizji i nadwizji... - trudno wywektorować coś zadowalającego, ułatwiającego osiągnięcie minimum porozumienia w dziedzinie, która nie będąc żadną z gałęzi przemysłu ciężkiego, gospodarki wydobywczej złóż naturalnych, energetyki czy uwarunkowań klimatycznych, w istocie ma wpływ na świadomość społeczną o każdym z przytoczonych przykładów działania dla zbiorowości ludzkich.

  • Kategoria: Felietony i komentarze
  • Odsłony: 663

  kwartalnik nyczaja 2a

  77 – to jakby dwa szczęścia, przynajmniej dla Stanisława Nyczaja. Nie zasypia gruszek w popiele. Tworzy, wspiera tworzących, publikuje, promuje, recenzuje... Tworzy antologie, monografie. Aktywizuje... Dopiszcie, co chcecie, a pewnie i to będzie go dotyczyć.

Strona 1 z 10