związek z wieloletnimi tradycjami

Aktualne wydarzenia

Nowy Zarząd Główny ZLP

Nowe władze Związku Literatów Polskich

3 czerwca w warszawskim Domu Literatury odbył się XXXIII Walny Zjazd Związku Literatów Polskich, w którym wzięło udział 130 delegatów z całego kraju. Zebrani dyskutowali o randze kultury i literatury w naszych czasach, o sytuacji Związku, o obowiązkach pisarza, podsumowali działalność w czasie mijającej kadencji i nakreślili plan działania na następną.

Zjazd wybrał Prezesa Związku, członków Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Naczelnego Sądu Koleżeńskiego.

Zarząd Główny na swoim pierwszym zebraniu wybrał nowe Prezydium, które ukonstytuowało się w następującym kształcie;

Marek Wawrzkiewicz - prezes ZLP

Andrzej Dębkowski - wiceprezes

Prof. Waldemar Hładki - wiceprezes

Zbigniew Milewski - wiceprezes

Prof. Andrzej Zieniewicz - wiceprezes

Wojciech Parzyński - sekretarz generalny

Joanna Vorbrodt - skarbnik

Andrzej Walter - przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej

Jerzy Jankowski - członek Prezydium

Grzegorz Trochimczuk - członek Prezydium.

Więcej…

SONOGENESIS – album muzyczny Artura Słotwińskiego

(okładka z profilu Artura Słotwińskiego)

SONOGENESIS – album muzyczny Artura Słotwińskiego, w którym wykorzystano teksty zaczerpnięte z tomiku poezji "Kulminacje" autorstwa Kazimierza Kochańskiego 

Więcej…

Walny Zjazd ZLP 2023

                                                                  Prezesi Oddziałów

                                                         Związku Literatów Polskich

                                      Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Prezydium Zarządu Głównego ZLP na posiedzeniu w dn. 27 kwietnia 2023 r. zatwierdziło listę delegatów wybranych przez Wasz Oddział na Walny Zjazd ZLP (sobota 3 czerwca 2023, godz. 10,30, w drugim terminie godz. 11).

Więcej…

Kieleccy literaci mają własny kąt

Kieleccy literaci mają własny kąt


Na kulturalnej mapie Kielc, obok wspaniałych zabytków, Pałacu Biskupów Krakowskich, Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia NMP, ale także i muzeum Stefana Żeromskiego, wielkiego polskiego pisarza wychowanego Górach Świętokrzyskich, pojawił się 5 maja nowy punkt. Po prawie czterdziestu latach istnienia Oddziału Kieleckiego ZLP, świętokrzyscy literaci doczekali się stałej siedziby, mieszczącej się w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach.

Więcej…

Artur Krajewski - o poetach i malarzach

16 maja

godz. 16.00

w Domu Literatury

Więcej…

Irena Tetlak w Domu Literatury

17-go maja

o godz. 18.00

Zapraszamy do Domu Literatury

- Irena Tetlak i Oddział Warszawski ZLP

Więcej…

Międzynarodowe Targi Książki - Warszawa 2023

Związek Literatów Polskich patronuje tegorocznym Targom Książki w Warszawie. 27 maja odbędą się dwa spotkania ZLP w Pałacu Kultury i Nauki.

Miliony mostów – literacki program Ukrainy
Gościa Honorowego Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie 2023

Więcej…

10-lecie Kwartalnika Literacko-Kulturalnego "LiryDram"

10-lecie Kwartalnika Literacko-Kulturalnego "LiryDram"

Więcej…

Oddziały terenowe

Linki do stron poszczególnych oddziałów

ZLP

Związek Literatów Polskich

Najstarsze stowarzyszenie literackie w Polsce