związek z wieloletnimi tradycjami

  • Kategoria: Białystok
  • Odsłon: 2348

  Organizatorzy: Nauczycielski Klub Literacki w Białymstoku, Zarząd Okręgu Podlaskiego ZNP.
  Konkurs ma charakter otwarty. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie w trzech egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego zestawu do trzydziestu utworów niepublikowanych w żadnej formie. Mogą to być wyłącznie fraszki, wyłącznie aforyzmy, ewentualnie aforyzmy i fraszki. Tematyka utworów dowolna.

  • Kategoria: Białystok
  • Odsłon: 2458

  Organizatorzy: Nauczycielski Klub Literacki w Białymstoku, Zarząd Okręgu Podlaskiego ZNP. Cele: wymiana doświadczeń twórczych, budzenie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej, propagowanie piękna Białegostoku i regionu Zielonych Płuc Polski.

  • Kategoria: Białystok
  • Odsłon: 2720

  Eugeniusz Szulborski

  BIAŁYSTOK: Galeria im. Sleńdzińskich i Nauczycielski Klub Literacki w Białymstoku zapraszają 19 listopada 2011 r. o godz. 17.00 na spotkanie literacko-wspomnieniowe "Jestem tylko pielgrzymem" poświęcone Eugeniuszowi Szulborskiemu, poecie i aforyście, zmarłym w 2011 r. Prezesie Oddziału Białostockiego Związku Literatów Polskich. Spotkanie odbędzie się w Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku, ul. Legionowa 2.

  • Kategoria: Białystok
  • Odsłon: 2261

  Anna Sołbut

  BIAŁYSTOK. 9 X 2011 roku w Galerii im. Sleńdzińskich odbyła się promocja nowego tomiku poezji Anny Sołbut pt.: „Akordy snu”. Spotkanie zorganizował ZLP Oddział w Białymstoku i Galeria im. Sleńdzińskich, a prowadziła Regina Kantarska-Koper.
  Anna Sołbut (na zdjęciu obok) jest członkiem ZLP Oddział w Warszawie od 1994 roku, a od 1996 roku - Oddział w Białymstoku.

  • Kategoria: Białystok
  • Odsłon: 3757

  Eugeniusz Szulborski

  BIAŁYSTOK. 18 września 2011 r. w godzinach porannych zmarł Eugeniusz Szulborski - poeta i satyryk, Prezes Oddziału Białostockiego Związku Literatów Polskich, animator życia literackiego na Podlasiu. Miał 73 lata.
  Eugeniusz Szulborski ur. 12 sierpnia 1938 r. w Nowym Zalesiu. Był absolwentem historii na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Debiutował w 1966 r. Współzałożyciel i wieloletni prezes Nauczycielskiego Klubu Literackiego w Białymstoku. Współtwórca i redaktor ukazujących się w Białymstoku: kwartalnika literackiego „Najprościej” i kwartalnika muzealnego „Ananke” wydawanego przez Galerię im. Sleńdzińskich. Współtwórca konkursu poetyckiego „O Buławę Hetmańską”, autor szkiców historycznych o Branickich i wileńskim rodzie malarzy Sleńdzińskich.

  • Kategoria: Białystok
  • Odsłon: 2394

  Krystyna Konecka

  Pozostając wciąż pod wrażeniem miłej współpracy w gronie jurorów konkursu „O Buławę Hetmańską” – ale nie mogąc uczestniczyć w dzisiejszej uroczystości – pozdrawiam z ziemi Wiliama Szekspira i Thomasa Hardy’ego wszystkich uczestników dzisiejszego spotkania: stałych mieszkańców oraz rezydentów i sublokatorów „kraju poezji”. To bardzo trafne określenie przez białostockiego poetę, Wiesława Kazaneckiego, obszaru mentalnego, wspólnego wszystkim tym, dla których słowo poetyckie stanowi intelektualny priorytet. To nic, że – jak przed laty mówił Wiesław – „kraj poezji nie jest mocarstwem”. Dla wielu z nas – jest.

  • Kategoria: Białystok
  • Odsłon: 2443

  Eugeniusz Szulborski

  W poprzednich artykułach zapowiadałem „Biesiadę Literacką”. Dzisiaj wypada powiedzieć kilka słów na jej temat. Osoby, którym proponowałem jej prowadzenie, wykręciły się od tego, niekiedy mimo wcześniejszej obietnicy. Jedni mieli wcześniejsze zobowiązania, inni wyjeżdżali, jeszcze inni powiedzieli otwarcie: Skoro wymyśliłeś – prowadź!
  Miałem więc satysfakcję powitania siedmiu z trzynastu zgłoszonych autorów wierszy, opowiadań i esejów. Nie wszyscy bowiem przyjechali do Białegostoku.
  Interesujące jest to, że spośród zgłaszających się do „Biesiady” dziewięć osób związanych jest z Nauczycielskim Klubem Literackim, (w tym czworo członków ZLP), trzy osoby spoza NKL, jedna spoza województwa.

  • Kategoria: Białystok
  • Odsłon: 2736

  Krystyna Konecka

  „Poezja i muzyka w rocznicę urodzin Izabeli Branickiej” to temat spotkania, na które w dniu 26 czerwca br. przybył komplet gości do Aula Magna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – w dawnej sali balowej Pałacu Branickich, na zaproszenie Rektora tej uczelni. Program wieczoru, który odbył się w ramach Dni Białegostoku, wypełniły sonety Krystyny Koneckiej z tomu „Isabelle, mon amour” prezentowane przez autorkę oraz w pięknych aranżacjach muzycznych. Z towarzyszeniem gitary śpiewał wiersze Andrzej Karolczyk, na skrzypcach grała Marta Bielska.

  • Kategoria: Białystok
  • Odsłon: 3071

  Irena Grabowiecka

  BIAŁYSTOK. 22 maja 2011 w Galerii im. Sleńdzińskich odbyło się kolejne spotkanie autorskie zorganizowane przez Białostocki Oddział ZLP – z Ireną Teresą Grabowiecką – wieloletnią nauczycielką i metodykiem języka polskiego. W latach 1983 – 1991 była prezesem Zarządu Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego, a od 1998 roku jest prezesem Nauczycielskiego Klubu Literackiego. W kwietniu 2011 złożyła podanie o przyjęcie do ZLP.

  • Kategoria: Białystok
  • Odsłon: 2184

  Podróż wewnętrzna

  Opublikowano recenzję Tadeusza Dudka "Komentarz do podróży wewnętrznej" na książkę Joanny Pisarskiej. W recenzji czytamy m.in.: Wszystko jest tu wiecznością, przejrzystą jak rosa, odbijająca nasze zdziwione oczy. Nie ma szczęścia bez fascynacji. Nie po to bowiem Bóg stworzył świat, aby człowiek doznawał w nim znudzenia. Bierze się ono z niewłaściwego stosunku do świata, z użytkowania go niezgodnie z wolą Boga i najgłębszą ludzką potrzebą.

Strona 1 z 2