Organizatorzy: Nauczycielski Klub Literacki w Białymstoku, Zarząd Okręgu Podlaskiego ZNP.
Konkurs ma charakter otwarty. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie w trzech egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego zestawu do trzydziestu utworów niepublikowanych w żadnej formie. Mogą to być wyłącznie fraszki, wyłącznie aforyzmy, ewentualnie aforyzmy i fraszki. Tematyka utworów dowolna.

Termin nadsyłania do 15 marca 2013r. na adres: Nauczycielski Klub Literacki przy Zarządzie Okręgu Podlaskiego ZNP, ul. Sienkiewicza 46, 15-004 Białystok, z dopiskiem na kopercie: „Satyrbia 2013”. Prace należy opatrzyć godłem, a w zaklejonej kopercie podać godło, imię i nazwisko, adres, telefon i zawód. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas Nauczycielskich Spotkań Literackich 8-9 czerwca 2013r. w Białymstoku. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie prawo druku bez wypłacania honorariów autorskich.