Zielona Góra

Nowa książka Andrzeja Krzysztofa Waśkiewicza

Staraniem oddziału ZLP w Zielonej Górze, Towarzystwa Miłośników Zielonej Góry „Winnica” i Uniwersytetu Zielonogórskiego ukazała się pozycja autorstwa Andrzeja K. Waśkiewicza pt. „Szkice z lat 1963 - 2012”. Praca została zredagowana i przygotowana do druku przez Eugeniusza Kurzawę. Zawiera najważniejsze szkice Waśkiewicza powstałe w okresie jego zamieszkiwania w Zielonej Górze, a dotyczące tworzenia się i kształtowania w latach 60., 70. i aż do czasów najnowszych lubuskiego środowiska pisarskiego. Rzecz, poprzedzona wstępem prof. Małgorzaty Mikołajczak, składa się właściwie z dwóch części.

Spotkanie autorskie Prezesa ZLP w Zielonej Górze

W środę, 29.10.br. o godzinie 18.00 w Sali Pro Libris Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze odbędzie się wieczór autorski prezesa Związku Literatów Polskich Marka Wawrzkiewicza, poety, publicysty i tłumacza.

Jubileusz Janusza Koniusza

W sobotę, 1 lutego 2014 r., w sali zegarowej Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze odbyło się uroczyste, poszerzone, posiedzenie zarządu oddziału zielonogórskiego Związku Literatów Polskich. Powodem, oprócz spraw bieżących, były 80 urodziny nestora literatów skupionych w ZLP - Janusza Koniusza. Poety, prozaika, dramaturga, autora słuchowisk radiowych, redaktora.

Urodziny poety - Eugeniusz Kurzawa zaprasza

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z autorem Eugeniuszem Kurzawą.

Artyści wszystkich krajów, łączcie się! Zaproszenie do Leśniczówki Linie

Eugeniusz Paukszta

Piszę zwłaszcza do ludzi twórczych licząc, że zechcą skorzystać z magii miejsca zwanego Leśniczówką Linie.
Chciałbym zachęcić do przyjazdu na wypoczynek twórczy (wiosną, latem, jesienią i zimą) do miejscowości Linie, właściwie nawet nie miejscowości, tylko osady leśnej składającej się z dwóch budynków mieszkalnych i paru gospodarczych należących do nadleśnictwa. Linie leżą nad pięknym jeziorem o tej samej nazwie, wśród lasów, na pograniczu (ba, dosłownie na granicy) Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej. 4 km od miasteczka Kargowa, 40 km na wschód od Zielonej Góry. W latach 50. i 60. bywał tu i tworzył pisarz Eugeniusz Paukszta.

Promocja czasopisma literackiego Pegaz Lubuski w Gorzowie Wlkp.

Zapraszamy na promocję czasopisma literackiego Pegaz Lubuski.

VI Konkurs Literacki O Laur Dziewina

Klub Literacki Związku Literatów Polskich w Żarach, Miejska Biblioteka Publiczna w Żarach, Żarskie Towarzystwo Kultury zapraszają do udziału w VI edycji Konkursu Literackiego „O Laur Dziewina” 2012.

Historia Zielonogórskiego Oddziału Związku Literatów Polskich

Zielona Góra

13 października 1961 r. zapadła decyzja Zarządu Głównego ZLP o powołaniu w Zielonej Górze oddziału Związku. Inauguracja działalności oddziału odbyła się 4 i 5 listopada 1961 r. Nie mógł w niej uczestniczyć prezes ZLP Jarosław Iwaszkiewicz, przybyli wiceprezesi Paweł Jasienica i Stanisław Piętak oraz sekretarz Jan Maria Gisges. Powstanie zielonogórskiego oddziału ZLP nastąpiło kilka lub kilkanaście lat wcześniej niż w Koszalinie, Rzeszowie, Toruniu, Słupsku, Kielcach i Białymstoku.

Konferencja naukowa „Miejsce i tożsamość. Literatura lubuska w perspektywie poetyki przestrzeni i antropologii”

Zielona Góra

W dniach 15-16 listopada na Uniwersytecie Zielonogórskim odbędzie się konferencja naukowa poświęcona literaturze lubuskiej pt. „Miejsce i tożsamość. Literatura lubuska w perspektywie poetyki przestrzeni i antropologii”.

XII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Eugeniusza Paukszty „Małe ojczyzny - pogranicze kultur i regionów”

XII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Eugeniusza Paukszty

Gminna Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej (woj. lubuskie), Zarząd Oddziału Związku Literatów Polskich w Zielonej Górze, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, Stowarzyszenie Gmin Rzeczpospolitej Polskiej Region Kozła oraz Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu ogłaszają konkurs literacki.

© 1920 – 2018, Związek Literatów Polskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.