Zielona Góra

W dniach 15-16 listopada na Uniwersytecie Zielonogórskim odbędzie się konferencja naukowa poświęcona literaturze lubuskiej pt. „Miejsce i tożsamość. Literatura lubuska w perspektywie poetyki przestrzeni i antropologii”.

Oto program konferencji

Wtorek, 15 listopada 2011
Uniwersytet Zielonogórski, Campus B (al. Wojska Polskiego 69), aula C
9.00 Otwarcie konferencji
9.15-10.45
Prof. UZ, dr hab. Sławomir Kufel (Uniwersytet Zielonogórski), Na krańcach mapy, czyli kłopot z tożsamością
Prof. Anna Zielińska (Polska Akademia Nauk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim), Miejsce i przestrzeń w perspektywie narracji biograficznych najstarszych mieszkańców województwa lubuskiego.
Dr Urszula Gembara (Uniwersytet Zielonogórski), Twórczość artystyczna a zjawisko akulturacji w kontekście migracji powojennej na Ziemi Lubuskiej
Dr Karol Maliszewski (Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze), Tożsamość miejsca, miejsce tożsamości w utworach wybranych poetów lubuskich
10.45-11.15 dyskusja
11.15-11.30 przerwa na kawę
11.30-12.50
Prof. Tadeusz Bujnicki (Uniwersytet Warszawski), Henryk Szylkin i poeci wileńscy lat 90-tych
Prof. UZ, dr hab. Katarzyna Węgorowska (Uniwersytet Zielonogórski), Wileńskie miejsca i wileńska tożsamość „santockiego lirnika” – Henryka Szylkina
Prof. UZ, dr hab. Marta Ruszczyńska (Uniwersytet Zielonogórski), Kresowy raj utracony w prozie Zygmunta Trziszki
Sergiusz Sterna-Wachowiak (Stowarzyszenie Pisarzy Polskich), Powidoki utraty i epifanie obecności. Metafizyka pejzażu w liryce współczesnych poetów lubuskich
12.50-13.20 dyskusja
13.30-14.30 obiad
SEKCJA A
15.00-16.00
Prof. UZ, dr hab. Leszek Jazownik (Uniwersytet Zielonogórski), Tożsamość „in statu nascendi”. O prozie Eugeniusza Łastowskiego
Beata Patrycja Klary, Dwa mikrokosmosy – utracone Nowosiele i przyswojony Gorzów Wielkopolski w autobiograficznej twórczości Marii Przybylak.
Agnieszka Nowicka (Uniwersytet Zielonogórski),, Człowiek w relacji do ziemi na tle przemian pokoleniowych w poezji lubuskiej (wybrane przykłady)
16.00-16.15 dyskusja
16.15-16.30 przerwa na kawę
16.30-17.10
Czesław Markiewicz (Radio Zachód), Od „Cigac” do Trześniówka – czyli o urzeczywistnianiu imaginacji. Od lubuskości – do uniwersalności"
Mirosława Szott (Uniwersytet Zielonogórski), Doświadczenie domu i jego pokoleniowe przemiany w tekstach lubuskich poetek
17.10-17.30 dyskusja
SEKCJA B
15.00-15.40
Dr Katarzyna Taborska (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim), Literatura i literackość na łamach tużpowojennych periodyków „Ziemi Gorzowskiej" i „Ziemi Lubuskiej"
Dr Monika Kaczor (Uniwersytet Zielonogórski), Język familijny jako element budowania przestrzeni społecznej w „Nadodrzu".
15.40-15.55 dyskusja
16.55-16.10 przerwa na kawę
16.10-17.10
Kamila Gieba (Uniwersytet Zielonogórski), Rola zbioru baśni, podań i legend o Ziemi Lubuskiej "Złota dzida Bolesława" w kształtowaniu tożsamości regionalnej.
Dorota Poślednia (Uniwersytet Zielonogórski), „Odzyskane gniazdo”. Budowanie tożsamości regionu w narracji historycznej autorów piszących o Ziemi Lubuskiej
Maria Roszak (Uniwersytet Zielonogórski), Językowa promocja Ziemi Lubuskiej utrwalona w wybranych przewodnikach turystycznych
17.10-17.30 dyskusja
18.00-19.30 Spotkanie jubileuszowe zielonogórskiego oddziału Związku Literatów Polskich (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida), w tym wystawa dorobku 50-lecia oddziału ZLP, część oficjalna, wspomnienia
20.00 Bankiet (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida)

Środa, 16 listopada 2011
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwid w Zielonej Górze
9.00 -10.20
Prof. UZ, dr hab. Anna Szóstak (Uniwersytet Zielonogórski), Znaki czasu minionego: A. K. Waśkiewicz jako krytyk "Nowych Roczników".
Andrzej K. Waśkiewicz (Związek Literatów Polskich), O lubuskim środowisku literackim – z perspektywy uczestnika i obserwatora
Dr Robert Rudiak (Związek Literatów Polskich), Literacka mapa Środkowego Nadodrza – pisarze, ugrupowania i zjawiska paraliterackie w latach 1945-2000.
Dr Andrzej Buck (Wojewódzka i Miejska Biblioteka publiczna im. Cyprian Norwida), Dramat lubuski w perspektywie poetyki przestrzeni postindustrialnej i teatralnej (Kozioł, Kusiak, Śmigielski i inni)
10.20- 10.50 Dyskusja
10.50-11.00 Przerwa na kawę
SEKCJA A
11.00-12.00
Dr Krystyna Kamińska (WAG Arsenał), Gorzów w oczach poetów
Dr Artur Telwikas, Miasto ze słów. Kilka uwag na temat poetyckiego portretu Głogowa
Dr Iwona Żuraszek-Ryś (Uniwersytet Zielonogórski), Zielonogórskie nazwy ulic w pisarstwie Henryka Ankiewicza
12.00-12.15 Dyskusja
12.15 – 12.30 Przerwa na kawę
12.30-13.40
Dr Maria Jazownik (Uniwersytet Zielonogórski), Topika przestrzenna w "Sonetach ostrobramskich" Henryka Szylkina.
Wolfgang Brylla (Uniwersytet Zielonogórski), Narracja przestrzeni. O lubuskich krajobrazach w twórczości Hansa Fallady
Janusz Łastowiecki (Uniwersytet Zielonogórski), Heterotopia w reportażu Radia Zachód. Specyfika miejsc lubuskich
Wojciech Jachimowicz, Dwór w Szybie - zabytek w literaturze i świadomości społeczności Środkowego Nadodrza (komunikat)
13.40-13.55 Dyskusja
14.00-15.00 Obiad
SEKCJA B
11.00-12.00
Aleksandra Krawczyk (Uniwersytet Zielonogórski), Prowincja jako przestrzeń poetyckiej autoidentyfikacji w twórczości poetów lubuskich reprezentujących pokolenie "Nowych Roczników" (Eugeniusz Kurzawa, Mieczysław Warszawski, Czesław Sobkowiak)
Agnieszka Kopaczyńska-Moskaluk, O twórczości poetyckiej Czesława Markiewicza
Jakub Rawski (Uniwersytet Zielonogórski), Intertekstualność jako kategoria przestrzeni w poezji Czesława Markiewicza.
12.00-12.15 Dyskusja
12.15 – 12.30 Przerwa na kawę
12.30-13.30
Dr Gabriela Balcerzak (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim), Rekolekcje z Gąsiorkiem" (Pasja i inne motywy z „antropologii przesądu" w wybranych wierszach Jerzego Gąsiorka)
Marika Sobczak (Uniwersytet Zielonogórski), „Czy bajką było to, czy prawdą?” Próba demitologizacji osoby Bronisławy Wajs (Papuszy)
Beata Mirkiewicz (Uniwersytet Zielonogórski), Regionalia lubuskie w Zielonogórskiej Bibliotece Cyfrowej.
13.30-13.45 Dyskusja
14.00-15.00 Obiad