Staraniem oddziału ZLP w Zielonej Górze, Towarzystwa Miłośników Zielonej Góry „Winnica” i Uniwersytetu Zielonogórskiego ukazała się pozycja autorstwa Andrzeja K. Waśkiewicza pt. „Szkice z lat 1963 - 2012”. Praca została zredagowana i przygotowana do druku przez Eugeniusza Kurzawę. Zawiera najważniejsze szkice Waśkiewicza powstałe w okresie jego zamieszkiwania w Zielonej Górze, a dotyczące tworzenia się i kształtowania w latach 60., 70. i aż do czasów najnowszych lubuskiego środowiska pisarskiego. Rzecz, poprzedzona wstępem prof. Małgorzaty Mikołajczak, składa się właściwie z dwóch części.

Pierwsza to prace o charakterze naukowym i popularnonaukowym wyjaśniające mechanizmy powstawania środowiska literackiego w stosunkowo małym mieście i peryferyjnym regionie Polski w latach 50. i 60. Druga zawiera 12 publikacji Andrzeja K. Waśkiewicza wydrukowanych w lokalnym periodyku „Pro Libris” analizujących kilkanaście nazwisk ważnych - jego zdaniem - dla lubuskiego środowiska twórczego. Są to m.in. Janusz Koniusz, Anna Tokarska, Jan Kurowicki, Kazimierz Furman, Czesław Sobkowiak. Przy czym część druga mówi już o latach 90. i po roku 2000.
W ten sposób środowisko zielonogórskie przypomina swego niedawno (2012) zmarłego kolegę, chociaż ostatnie 33 lata życia spędził w Gdańsku. To zresztą kolejna pozycja dotycząca Waśkiewicza (wcześniejsza autorstwa Eugeniusza Kurzawy „Andrzej K. Waśkiewicz - miejsca opuszczone”, Toruń 2012), w planie następna rzecz lubuska o poecie i krytyku - szkice i wspomnienia o Waśkiewiczu.