Eugeniusz Szulborski

BIAŁYSTOK. 18 września 2011 r. w godzinach porannych zmarł Eugeniusz Szulborski - poeta i satyryk, Prezes Oddziału Białostockiego Związku Literatów Polskich, animator życia literackiego na Podlasiu. Miał 73 lata.
Eugeniusz Szulborski ur. 12 sierpnia 1938 r. w Nowym Zalesiu. Był absolwentem historii na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Debiutował w 1966 r. Współzałożyciel i wieloletni prezes Nauczycielskiego Klubu Literackiego w Białymstoku. Współtwórca i redaktor ukazujących się w Białymstoku: kwartalnika literackiego „Najprościej” i kwartalnika muzealnego „Ananke” wydawanego przez Galerię im. Sleńdzińskich. Współtwórca konkursu poetyckiego „O Buławę Hetmańską”, autor szkiców historycznych o Branickich i wileńskim rodzie malarzy Sleńdzińskich.

Autor licznych artykułów ukazujących się na łamach pism literackich w regionie Podlasia i ogólnopolskich oraz parędziesięciu tomików poetyckich. Jego fraszki i wiersze publikowano w wielu almanachach i antologiach, m.in.: w Księdze aforystyki polskiej XXI wieku. Potęga myśli (Katowice, 2002), Fraszki polskie (Kęty, 2002), Księdze aforyzmów (Warszawa, 2005), Z fraszką przez stulecia (XV-XX wiek) Antologia (Kęty, 2005). Za pracę zawodową, społeczną i literacką otrzymał: nagrody od Ministra Oświaty i Wychowania (1976), Ministra Kultury (1991), oraz literacką Nagrodę „Głosu Nauczycielskiego” (1995). Laureat licznych konkursów literackich. Uhonorowany również odznaczeniami: Zasłużony Działacz Kultury (1979), Zasłużony Białostocczyźnie (1980), Złoty Krzyż Zasługi (1985), Medal Czterdziestolecia (1985), Zasłużony Białostocczyźnie (1988).
Ważniejsze publikacje książkowe: W czekaniu (1973) Poprzez sen (1979 Wyznania (1988) Winnica (1989) Rozmowy (1990) Zegar nie trzyma się czasu (1991) Śpiączka (1992) Kobietom (1993) Dekalog (1994) Siekiera w garnku (1994) Obok człowieka (1994) Wystarczy pamięć (1995) W godzinie niepewności (1996) Krawędzią urwiska (1996) Rozdwojenie (1996) Faraonki (1997) Jak wiatr (1998) Dzwony (1998) Jonasz i paszcza wieloryba (1998) Odbicie (1999) Pryszcze (2000) Pielgrzymim szlakiem (2000) Nazywanie i dotyk – liryki wybrane (2001) Salamandra czyli symbolika zwierząt roślin i kolorów we fraszki ujęta (2001) Bluszcz (2001) Kundle (2002) Demonkracja: aforyzmy (2002) Między ja i Ty (2003) Teraz i nic (2003) Rzecz o Sleńdzińskich czyli obrazy dokumenty i pamięć (2004) Sonety niedoskonałe (2005) Furtka (2005) Impresje warneńskie (2005) Patrząc w okno (2006) W pękniętym lustrze (2006).

Fot. Józefa Drozdowska