związek z wieloletnimi tradycjami

  • Kategoria: Białystok
  • Odsłon: 2184

  Joanna Pisarska

  BIAŁYSTOK. 27 marca 2011 w Galerii im. Sleńdzińskich odbyło się kolejne spotkanie autorskie zorganizowane przez Białostocki Oddział ZLP – promocja nowego tomiku Joanny Pisarskiej „Podróż wewnętrzna”. Joanna Pisarska ukończyła studia magisterskie na wydziale budownictwa lądowego Politechniki Białostockiej, potem Kolegium Teologiczne, a także studia podyplomowe z informatyki w Wyższej Szkole Ekonomicznej. Pracuje jako katechetka, jest członkiem Nauczycielskiego Klubu Literackiego, debiutowała w 1993 roku. Jej pierwszy tomik wierszy „Wrócę tu jeszcze” był inspirowany podróżą do Ziemi Świętej.

  • Kategoria: Białystok
  • Odsłon: 2809

  3 marca 2011 r. W Galerii im Sleńdzińskich odbyło się spotkanie z Kazimierzem Słomińskim.
  4 marca 2011 r. Nagrodę im. Wiesława Kazaneckiego za najlepszą książkę 2010 r. dostali: Ignacy Karpowicz i Jan Leończuk.
  10 marca. Rozpoczęły się konsultacje w sprawie zorganizowania „Biesiady Literackiej”.
  27 marca. Joanna Pisarska w Galerii im. Sleńdzińskich. Spotkanie z miłośnikami poezji prowadziła Regina Kantarska-Koper. Przy pianinie Robert Marat.
  29 marca. „Biesiada” będzie 19 czerwca. Puściłem w obieg regulaminy: Urząd Marszałkowski, Urząd Miejski, WOAK, „Gazeta Wyborcza” i pocztą internetową do niektórych osób.
  14 kwietnia. Spotkanie z twórczością Leonardy Szubzdy. Prowadziła Inena Grabowiecka. Oprawa muzyczna: laureaci konkursów poezji śpiewanej, także X Wojewódzkiego Konkursu Poezji Leonardy Szubzdy „Między milczeniem a krzykiem” w Korycinie (25 lutego 2011 r.).
  14 kwietnia. Otrzymałem informację z ZG ZLP, że XXX Walny Zjazd odbędzie się 7 maja 2011 r.

  • Kategoria: Białystok
  • Odsłon: 2539

  Galeria im. Sleńdzińskich

  BIAŁYSTOK. Związek Literatów Polskich Oddział w Białymstoku i Galeria im. Sleńdzińskich (na zdjęciu obok) zapraszają do udziału w organizowanej pierwszy raz „Biesiadzie Literackiej”. Zamiarem organizatorów jest zainteresowanie twórców i odbiorców literatury tematyką patriotyczną, stąd hasło wywoławcze: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!” Jan Paweł II
  Hasło jest nawiązaniem do majowej beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II, a sama „Biesiada” włączeniem się w „Dni Białegostoku”.
  W realizacji pomysłu przewidujemy etapy:
  I. Zgłoszenie uczestnictwa.
  II. Przedstawienie publiczności utworów własnych inspirowanych ww. hasłem, nigdzie wcześniej nie publikowanych w żadnej formie.
  III. Przygotowanie almanachu.

  • Kategoria: Białystok
  • Odsłon: 2695

  Galeria im. Sleńdzińskich

  BIAŁYSTOK. 8 listopada 2010 r. W Książnicy Podlaskiej odbyło się walne zebranie Oddziału ZLP w Białymstoku. Wybrany został Zarząd w składzie: Anna Sołbut – skarbnik; Leonarda Szubzda – sekretarz; Eugeniusz Szulborski – prezes. Nowa siedziba Oddziału ZLP w Białymstoku mieści się w Galerii im. Sleńdzińskich przy ul. Waryńskiego 24 a (na zdjęciu obok).

  • Kategoria: Białystok
  • Odsłon: 3265

  Eugeniusz Szulborski

  (...) Za namową Koleżanek i Kolegów podjąłem się prezesowania Białostockiemu Oddziałowi Związku Literatów Polskich. Wyznaczono mi rolę cudotwórcy. Mam wskrzesić jedność w środowisku, które jednością nie chlubi się i przy każdej okazji jest pomijane, co tej jedności nie sprzyja. Owszem, funkcjonują poszczególne osoby, ale więzi środowiskowej nie uświadczysz. Przecież działanie na rzecz innych niejest dzisiaj modne. Dziś, jeśli ktoś coś robi dla innych, jest, jak twierdzą niektórzy, ostatnim Mohikaninem, i pokazują dwa palce pocierające się o siebie. Nic za darmo. Białostockie środowisko literackie obserwowałem prawie od początków jego powojennego formowania się. Zawsze było podzielone, skłócone i miał rację ten, co był bliżej władzy. A władzy wygodniej było mieć literatów niezorganizowanych, by powiedzieć: „To warszawski literat narozrabiał, nie nasz”. Są przecież niespokojnymi duchami i zawsze widzą szerzej niż zwykli śmiertelnicy.

  • Kategoria: Białystok
  • Odsłon: 2219

  W czwartek 3 lutego 2011 r. godz. 18.00 w Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku odbędzie się spotkanie autorskie Marka Dobrowolskiego. Organizatorami są Galeria i Białostocki Oddział Związku Literatów Polskich.

  • Kategoria: Białystok
  • Odsłon: 3680

  BIAŁYSTOK. Rok Wiesława Kazaneckiego – jednego z najciekawszych współczesnych poetów, wieloletniego członka Związku Literatów Polskich, dobiega końca. W 70. rocznicę urodzin i w 20 lat po odejściu autora „Śmierci uśmiechu Giocondy”, rodzinne miasto Białystok upamiętniło postać i dorobek twórczy Poety, który patronuje dorocznej nagrodzie literackiej.
  W ciągu całego roku realizowano – przy nieocenionym wsparciu finansowym Urzędu Miasta w Białymstoku i z udziałem wszystkich pokoleń mieszkańców – liczne działania i projekty, których celem było przypomnienie osoby Poety i upowszechnianie twórczości „jako świadectwa trudnych czasów, w których żył” – jak podkreśla żona Halina, humanistka żywo uczestnicząca w utrwalaniu Jego pamięci.

Strona 2 z 2