Joanna Pisarska

BIAŁYSTOK. 27 marca 2011 w Galerii im. Sleńdzińskich odbyło się kolejne spotkanie autorskie zorganizowane przez Białostocki Oddział ZLP – promocja nowego tomiku Joanny Pisarskiej „Podróż wewnętrzna”. Joanna Pisarska ukończyła studia magisterskie na wydziale budownictwa lądowego Politechniki Białostockiej, potem Kolegium Teologiczne, a także studia podyplomowe z informatyki w Wyższej Szkole Ekonomicznej. Pracuje jako katechetka, jest członkiem Nauczycielskiego Klubu Literackiego, debiutowała w 1993 roku. Jej pierwszy tomik wierszy „Wrócę tu jeszcze” był inspirowany podróżą do Ziemi Świętej.

W poezji Pisarskiej można wyróżnić dwa nurty – religijny i liryczny. Uprawia także prozę i fotografię. Spotkanie poprowadziła Regina Kantarska-Koper – członek ZLP, a uświetnił je pianista Robert Marat wykonaniem fragmentu Koncertu Fortepianowego f-moll op. 21 Chopina.