Podróż wewnętrzna

Opublikowano recenzję Tadeusza Dudka "Komentarz do podróży wewnętrznej" na książkę Joanny Pisarskiej. W recenzji czytamy m.in.: Wszystko jest tu wiecznością, przejrzystą jak rosa, odbijająca nasze zdziwione oczy. Nie ma szczęścia bez fascynacji. Nie po to bowiem Bóg stworzył świat, aby człowiek doznawał w nim znudzenia. Bierze się ono z niewłaściwego stosunku do świata, z użytkowania go niezgodnie z wolą Boga i najgłębszą ludzką potrzebą.

Ten tomik może niektórym pomóc wyzwolić się z zaklętego kręgu ludzkiej iluzji, obudzić w prawdziwym raju, pełnym spontanicznej radości i zbawiennego szczęścia, otworzyć oczy na przemawiającą w imię Boże naturę, umożliwić powrót do źródeł. Może być prawdziwą kromką chleba dla łaknącego światła.