Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie poetyckim organizowanym przez Związek Literatów Polskich Oddział Łódź oraz Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. W konkursie mogą brać udział wszyscy zainteresowani bez względu na przynależność do związków i stowarzyszeń twórczych, którzy ukończyli 18 lat.

Aby wziąć udział w konkursie należy nadesłać na adres organizatora zestaw trzech wierszy inspirowanych powyższym cytatem z wiersza Czesława Miłosza "Oeconomia divina".
Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2011 r.