Roman Tomaszewski

ZDUŃSKA WOLA. 9 listopada 2013 r. zmarł Roman Tomaszewski, poeta, członek Związku Literatów Polskich. Roman Tomaszewski przez prawie 30 lat pracował jako instruktor w Domu Kultury "Lokator", gdzie m.in. prowadził Klub Twórczej Pracy "Bez Aureoli". Był organizatorem wielu wystaw, plenerów artystycznych, czy wieczorów promujących książki poetyckie. Był współzałożycielem Klubu Literackiego "Topola" działającego przy Miejskim Domu Kultury. Działał także w Związku Literatów Polskich. Wydał siedem książek poetyckich oraz był autorem wielu publikacji w wydawnictwach literackich, czasopismach i gazetach.

Za swoją działalność na rzecz kultury był wielokrotnie nagradzany. W 1997 r. został odznaczony przez Ministra Kultury odznaką "Zasłużony działacz Kultury". W 2008 r. otrzymał medal "Zasłużony dla Powiatu Zduńskowolskiego". Natomiast w październiku tego roku otrzymał medal "Zasłużony dla Miasta Zduńska Wola". Jego książka "Baraka, czyli Matko myślę o twojej śmierci" kilka dni temu została zaliczona do pięciu najlepszych książek poetyckich roku 2013 na festiwalu Międzynarodowy Listopad Poetycki w Poznaniu.