Oddział Łódzki ZLP na Trawnikach kultury

Dnia 6 sierpnia o godzinie 17 spotkaliśmy się przy Ławeczce Tuwima aby wziąć udział w wakacyjnej akcji Trawniki Kultury. Projekt mógł być realizowany dzięki finansowaniu Urzędu Miasta Łodzi i zaangażowaniu łódzkich artystów. Pomysłodawcami Trawników Kultury byli: fundacja Art Industry i Fundacja Dla Kultury Lightcraft Kemyd. Akcja polegała na tym, że w lipcu i w sierpniu, w kolejne soboty, w specjalnie wydzielonych miejscach prezentowali się łódzcy twórcy.

Tego dnia w spotkaniu wzięli udział członkowie Oddziału Łódzkiego Związku Literatów Polskich, Koła Młodych oraz sympatycy i zaproszeni goście. Na trawniku Daniela Zajączkowska przeprowadzała wywiady a poeci czytali swoje wiersze, które rozdawali również przechodniom. Rozdano ponad 400 wierszy. Obok trawnika wyłożony był duży karton, na którym każdy mógł wpisać słowa kojarzące mu się z poezją. Agnieszka Battelli dała recital poezji śpiewanej. Było to bardzo udane popołudnie, tym bardziej, że dopisała pogoda a ludzie uśmiechali się życzliwie.

Oddział Łódzki ZLP na Trawnikach kultury

Notatkę sporządziła Małgorzata Skwarek-Gałęska
Zdjęcia z archiwum Agnieszki Battelli i Małgorzaty Skwarek-Gałęskiej

Oddział Łódzki ZLP na Trawnikach kultury

Oddział Łódzki ZLP na Trawnikach kultury