Małgorzata Skwarek-Gałęska: ...i...

7 listopada 2011 o godzinie 18 Oddział Łódzki Związku Literatów Polskich zaprasza do Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych, Łódź ul. Zachodnia 54/56 na promocję nowego tomu poezji "...i..." / Małgorzata Skwarek-Gałęska (Łódź: "Astra", 2011. - 187 s.; 21 cm).