związek z wieloletnimi tradycjami

  • Kategoria: Kielce
  • Odsłon: 3163

  Stanisław Nyczaj

  26 lutego br. na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym 49-osobowy Kielecki Oddział Związku Literatów Polskich podsumował swe dotychczasowe, znaczące w ogólnopolskim środowisku literackim dokonania i wyłonił ze swego grona nowe władze na kolejną 4-letnią kadencję.
  Prezesem niemal jednomyślnie został wybrany ponownie poeta, aforysta, eseista i edytor Stanisław Nyczaj z Kielc (na zdjęciu obok), pełniący tę funkcję od 1996 r., po czym 5-osobowy Zarząd Oddziału ukonstytuował się następująco: wiceprezesem została poetka, prozatorka (także plastyk) Władysława Szproch z Kielc), sekretarzem – poeta, prozaik, publicysta Andrzej Piskulak z Zagnańska, skarbnikiem – powieściopisarka i nowelistka (autorka również książek dla dzieci i młodzieży) Irena Paździerz z Kielc, członkiem Zarządu – poeta, regionalista Bogusław Pasternak z Kielc.

  • Kategoria: Kielce
  • Odsłon: 7137

  BIAŁOBRZEGI. Prawdziwe święto poezji miało miejsce niedawno w Białobrzegach. Ponad pięćdziesięcioro zaproszonych gości wzięło udział w promocyjnym spotkaniu autorskim Henryka Morawskiego – znanego poety i regionalisty. Spotkanie to, zorganizowane pod egidą Białobrzeskiego Towarzystwa Kulturalnego, którego autor był w 1991 r. współzałożycielem, poświęcone było jubileuszowi 30-lecia jego twórczości oraz promocji nowego obszernego zbioru jego wierszy pod wymownych tytułem Wniebogłosy / W niebo głosy (zróżnicowana, dwojaka pisownia ma tu istotne znaczenie!).

  • Kategoria: Kielce
  • Odsłon: 14461

  Kielecki Oddział Związku Literatów Polskich zaprasza do udziału w plenerach literacko-plastycznych, które odbędą się w Zakopanem, Rabce Zdrój, Dźwirzynie i Staszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty.

  • Kategoria: Kielce
  • Odsłon: 5121

  Nasz rok literacki 2010 rozpoczął się w Kielcach spotkaniem promującym nowy tom poetycki Elżbiety Musiał Płacz czajki. Wiersze i poemat (wydany w 2009 przez Oficynę Wydawniczą „STON 2”). Spotkanie odbyło się w Domu Środowisk Twórczych „Pałacu T. Zielińskiego” 21 stycznia przy współudziale Bohdana Gumowskiego, który czytał fragmenty opinii o książce, i Stanisława Nyczaja, który nawiązał do benefisu Elżbiety (jako poetki, eseistki, malarki) z 26 października 2009 w Końskich oraz poprowadził spotkanie, zakończone rozmową z Autorką przed publicznością. Wysłuchaliśmy interludiów w wykonaniu zespołu instrumentalnego „Consonans” i obejrzeli Jej obrazy tworzące swoistą scenografię.

Strona 4 z 4