Wieczór wspomnień

W 110. rocznicę urodzin Juliana Przybosia odbyło się 24 marca br. na Małej Scenie Kieleckiego Centrum Kultury z udziałem Uty Przyboś spotkanie wspomnieniowe połączone z promocją nowej książki Stanisława Nyczaja pt. „Wśród pisarzy. Rozmowy i wspomnienia”.
Pieśni do wybranych wierszy Juliana Przybosia i Uty śpiewał Cezary Stawski. Wiersze poety recytowali redaktor Radia Kielce Bohdan Gumowski oraz aktorzy Barbara i Szczęsny Wrońscy z Krakowa. Uczestnicy spotkania mieli także okazję posłuchać głosu J. Przybosia: recytacji wraz z komentarzem o inspiracjach i uzasadnieniu wyboru tematów. Nagranie pochodziło z archiwum warszawskiej rozgłośni radiowej.

Stanisław Nyczaj, opowiadając o swojej najnowszej książce „Wśród pisarzy”, wspominał swoje prywatne kontakty z nieżyjącymi pisarzami. – Chciałem sprawić, by za sprawą tej książki ci, którzy odeszli – przeze mnie cenieni, we mnie obecni – nadal jak najpełniej trwali, żeby ocaleli bądź odzyskani zostali również dla tych, którzy nie mieli takiej okazji bliżej się z nimi zetknąć. Oni tu uobecniają się w pamiętnych rozmowach i związanych z tymi rozmowami sytuacjach, w kojarzonych, wywoływanych z pamięci faktach wcześniejszych i późniejszych, licznych anegdotach, w refleksjach odnoszących się do tego, co stworzyli, dopełnili swą literacką kreacją – podkreślił.
Z kolei Uta Przyboś, opowiadając o ojcu, wyznała: – Mam to szczęście, że mogę dalej mieć kontakt z tatą dzięki jego słowom. Dzięki poezji, czyli takim słowom, które najdokładniej próbują dotrzeć do prawdy ludzkich doznań. Myślę, że żaden rodzic nie prowadzi tak intymnych rozmów z dzieckiem i mało kto potrafi tak dobrze przekazać swoje myśli i uczucia. To potrafi tylko prawdziwa poezja. Ojciec pisał głównie liryki, trudno o bardziej osobiste wyznania. Czasem czuję się wręcz niezręcznie: to jakby czytać listy miłosne własnych rodziców. Mam też i szansę, że dzięki innym, którzy piszą o ojcu, mogę się dowiedzieć nieznanych mi faktów z jego biografii. Ale i zżymam się czasem na niektóre opinie – dodała.
Książka Stanisława Nyczaja „Wśród pisarzy. Rozmowy i wspomnienia” ukazała sie nakładem Oficyny Wydawniczej „STON 2” przy pomocy finansowej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. Zawarte zostały w niej wspomnienia i rozmowy i z nieżyjącymi już wybitnymi poetami, prozaikami, dramaturgami, których znał osobiście. Jest to druga pozycja autora z serii książek o pisarzach. Pierwszą była „Metafizyka tworzenia”, rzecz na kanwie zwierzeń polskich poetów współczesnych.

Tekst i fotografia Andrzej Piskulak