Nasz rok literacki 2010 rozpoczął się w Kielcach spotkaniem promującym nowy tom poetycki Elżbiety Musiał Płacz czajki. Wiersze i poemat (wydany w 2009 przez Oficynę Wydawniczą „STON 2”). Spotkanie odbyło się w Domu Środowisk Twórczych „Pałacu T. Zielińskiego” 21 stycznia przy współudziale Bohdana Gumowskiego, który czytał fragmenty opinii o książce, i Stanisława Nyczaja, który nawiązał do benefisu Elżbiety (jako poetki, eseistki, malarki) z 26 października 2009 w Końskich oraz poprowadził spotkanie, zakończone rozmową z Autorką przed publicznością. Wysłuchaliśmy interludiów w wykonaniu zespołu instrumentalnego „Consonans” i obejrzeli Jej obrazy tworzące swoistą scenografię.

Główną część spotkania stanowił dwugłos Poetki i B. Gumowskiego. Fragmenty opinii krytyków (Aldony Borowicz, Krzysztofa Gąsiorowskiego, Stefana Jurkowskiego, Romana Śliwonika, Leszka Żulińskiego) przeplatały się z wierszami oraz epizodami z poematu na śmierć zegarka przejechanego zimą przez samochód. Obydwa nurty – poetycki i krytycznoliteracki – dopełniły się bardzo ciekawie.