Stanisław Nyczaj

26 lutego br. na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym 49-osobowy Kielecki Oddział Związku Literatów Polskich podsumował swe dotychczasowe, znaczące w ogólnopolskim środowisku literackim dokonania i wyłonił ze swego grona nowe władze na kolejną 4-letnią kadencję.
Prezesem niemal jednomyślnie został wybrany ponownie poeta, aforysta, eseista i edytor Stanisław Nyczaj z Kielc (na zdjęciu obok), pełniący tę funkcję od 1996 r., po czym 5-osobowy Zarząd Oddziału ukonstytuował się następująco: wiceprezesem została poetka, prozatorka (także plastyk) Władysława Szproch z Kielc), sekretarzem – poeta, prozaik, publicysta Andrzej Piskulak z Zagnańska, skarbnikiem – powieściopisarka i nowelistka (autorka również książek dla dzieci i młodzieży) Irena Paździerz z Kielc, członkiem Zarządu – poeta, regionalista Bogusław Pasternak z Kielc.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Jan Lechicki z Kielc jako przewodniczący oraz Benedykt Kozieł z Połańca i Zofia Walas z Ostrowca Św. – członkowie. Natomiast do Sądu Koleżeńskiego: Krystyna Cel z Kielc – przewodnicząca oraz Anna Błachucka z Małogoszcza i Iwona Zielińska-Zamora z Łodzi – członkinie.
Wybrano też delegatów na walny Krajowy Zjazd ZLP, który odbędzie się 7 maja br. w Warszawie. Prócz prezesa Stanisława Nyczaja zaszczyt udziału w tym zjeździe przypadł: Annie Błachuckiej, Janowi Lechickiemu, Elżbiecie Musiał z Końskich, Teresie Opoce z Radomia, Bogusławowi Pasternakowi, Irenie Paździerz, Andrzejowi Piskulakowi, Władysławie Szproch, Zofii Walas.
Wśród kilkunastu wniosków do dalszej pracy i na walny Krajowy Zjazd jako pierwszoplanową wysunięto potrzebę ogólnozwiązkowego czasopisma literackiego, rzetelnie informującego o życiu literackim we wszystkich 21 oddziałach, o nowościach wydawniczych w kraju i Polonii, konkursach literackich, festiwalach, sympozjach, sesjach, seminariach literackich oraz plenerach literacko-plastycznych (z których poziomu Kielecki Oddział słynie). Dopóki takie czasopismo nie powstanie, należy poczynić starania o finansowe wsparcie cenionego także poza regionem „Świętokrzyskiego Kwartalnika Literackiego”, by mógł ukazywać się regularnie. Zalecono kontynuację i zwiększenie częstotliwości zainicjowanych tu niedawno i cieszących się powodzeniem Świętokrzyskich Giełd Książki Literackiej, przybliżających pisarzy do czytelników (zrażonych podrożeniem książek o 5-procentowy VAT).
Pomimo znanych trudności w finansowaniu kultury, Oddział – uradowany otwartym w Ciekotach w październiku ubiegłego roku Centrum Edukacyjnym (Dworkiem-Muzeum i Szklanym Domem) – zabiega też u miejscowych władz o środki pozwalające ogłosić II Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Stefana Żeromskiego na książkowe pod względem objętości utwory o dowolnej tematyce: tom poetycki (zbiór wierszy lub poemat), tom opowiadań lub nowel oraz powieść. Pamiętny I Konkurs im. autora Przedwiośnia, rozstrzygnięty pod koniec 2003 r., był wielkim sukcesem, przynosząc w edytorskim pokłosiu aż 20 poczytnych książek.