związek z wieloletnimi tradycjami

  • Kategoria: Zarząd Główny
  • Odsłony: 2473

  16 maja 2015 r. odbył się Walny Zjazd Delegatów Związku Literatów Polskich, który wybrał nowe władze Zarządu Głównego. Poniżej przedstawiamy skład Prezydium Z…G, Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Gratulujemy nowo wybranym członkom ZLP do władz, życząc sukcesów oraz wytrwałości w działalności na rzecz naszych Koleżanek i Kolegów, a także dla dobra kultury i literatury. Poniżej aktualny stan:

  Prezydium ZG ZLP:

  1. Marek Wawrzkiewicz – prezes
  2. Zbigniew Milewski – wiceprezes
  3. Grzegorz Wiśniewski – wiceprezes
  4. Andrzej Żor – wiceprezes
  5. Jan Cichocki– sekretarz generalny
  6. Andrzej Gnarowski – skarbnik
  7. Kazimierz Burnat – przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej
  8. Aldona Borowicz – członek prezydium
  9. Stefan Jurkowski – członek prezydium

  • Kategoria: Zarząd Główny
  • Odsłony: 5897

  Pół roku trwało odzyskiwanie i budowanie na nowo naszej strony internetowej, ale wreszcie się udało: strona odżyła! Tylko od nas wszystkich zależy teraz czy będzie spełniała właściwe jej funkcje, czy będzie naszą trybuną i żywa kroniką działań Związku, i czy zyska popularność i uznanie czytelników.
  Nie do końca, ale jednak stopniowo, niemal niepostrzeżenie, kultura polska staje się policentryczna. Wprawdzie najgłośniejsze medialnie, może nawet największe imprezy i wydarzenia odbywają się w stolicy, ale na tzw. prowincji dzieją się rzeczy nie mniej ważne, może nawet ważniejsze dla upowszechniania kultury. Łatwiej tam o publiczność i jest ona z reguły bardziej chłonna i bardziej wdzięczna. Częstotliwość i jakość imprez jest niejako niezależna od środków przeznaczanych na kulturę, które – wszystko jedno w jakim regionie i systemie – zawsze są zbyt skąpe. To, że jednak coś się dzieje, zawdzięczamy przede wszystkim ludziom, działaczom kultury.
  Pochlebiamy sobie, że nasz Związek jest jedną z wielu organizacji, które wzbogacają polska kulturę o cenne, choć niekiedy mało widoczne inicjatywy. Niemal wszystkie z 20 naszych oddziałów terenowych może się pochwalić sporymi osiągnięciami w tej mierze. Ale zbyt mało o tym wiemy. Niniejsza strona internetowa powinna ten stan rzeczy zmienić.

  • Kategoria: Zarząd Główny
  • Odsłony: 1392

  Prezydium ZG ZLP z dezaprobatą przyjęło informację o przebiegu I części Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Oddziału Warszawskiego ZLP które odbyło się w dniu 14 marca b.r. Stwierdzamy, iż wprawdzie zawiadomienia o terminie zebrania zostały drogą elektroniczną i przez pocztę rozesłane w przewidzianym przez Statut terminie, jednak organizatorzy Zebrania nie dołożyli dodatkowych starań, aby zapewnić odpowiednią frekwencje, co spowodowało, że była ona zawstydzająco niska (niespełna 60 osób na 272 członków Oddziału). Nie usprawiedliwiają tego ani podeszły wiek wielu członków, ani panująca grypa.
  Zebranie odbyło się w drugim terminie i mogło podejmować prawomocne decyzje, ale niska frekwencja owocowała wieloma komplikacjami: np. trudnością powołania kluczowej komisji skrutacyjnej, ponieważ musiała się ona składać z osób nie kandydujących do władz Oddziału i na delegatów na XXXI Zjazd ZLP.

  • Kategoria: Zarząd Główny
  • Odsłony: 934

  Dnia 10 listopada 2014 r. zmarła po długiej i ciężkiej chorobie Ewa Tetter. Pisarka, członkini OW ZLP i wieloletnia pracownica Związku.
  Z wielkim bólem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o Jej śmierci, składając wyrazy współczucia Mężowi - Janowi Tetterowi, Matce i całej Rodzinie.

  • Kategoria: Zarząd Główny
  • Odsłony: 1307

  28 sierpnia Prezes Związku Literatów Polskich gościł delegację Chińskich pisarzy i poetów.

  • Kategoria: Zarząd Główny
  • Odsłony: 831

  Prezydium Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich na posiedzeniu dnia 1 lipca 2014 roku zatwierdziło decyzję Komisji Kwalifikacyjnej, której przewodniczył Stefan Jurkowski, o przyjęciu do ZLP następujących osób:
  Zofia Grabowska-Andrijew
  ks. Marek Chrzanowski
  Wiesław Hop
  Tadeusz Masłyk
  Grzegorz Trochimczuk
  Alicja Wiśniewska
  Grzegorz Zientecki
  Magdalena Zimny Louis

  • Kategoria: Zarząd Główny
  • Odsłony: 823

  Drogie Koleżanki! Drodzy Koledzy! - Członkowie Związku Literatów Polskich!
  W tym roku po raz pierwszy będziemy mieć własne stoisko na organizowanych na Stadionie Narodowym Warszawskich Targach Książki. Zapraszamy serdecznie do odwiedzania naszego stoiska oraz do współuczestnictwa w jego organizacji.

  • Kategoria: Zarząd Główny
  • Odsłony: 743

  Pogrzeb Tadeusza Różewicza odbędzie się we wtorek (29 kwietnia 2014 r.) w Karpaczu o godz. 12. Poeta spocznie na ewangelickim cmentarzu przy pochodzącej z przełomu XII i XIII w. drewnianej świątyni Wang.

  • Kategoria: Zarząd Główny
  • Odsłony: 778

  W wieku 93 lat zmarł Tadeusz Różewicz, jeden z najwyżej cenionych polskich poetów współczesnych, prozaik, dramaturg i eseista.
  Tadeusz Różewicz zmarł dziś (24.04.2014) nad ranem w swoim domu we Wrocławiu. W październiku skończyłby 93 lata. We Wrocławiu mieszkał od 1968 roku. Informację o śmierci artysty przekazał rzecznik wrocławskiego magistratu Arkadiusz Filipowski.

  • Kategoria: Zarząd Główny
  • Odsłony: 984

  W komisji stypendialnej przy Ministerstwie Kultury i DN przez dwie kadencje zasiadała Hanna Karpińska i ona właśnie walczyła o jałmużnę w postaci tzw. stypendiów twórczych. Nasza koleżanka poinformowała mnie, że otrzymała ostatnio list z podziękowaniem za kilkuletnią pracę w tej komisji; odniosła ona wrażenie, że jest to list pożegnalny. Zadzwoniłem więc do Ministerstwa z pytaniem, czy nadszedł czas pożegnań i czy możemy kogoś do tego ciała delegować. Wysoka urzędniczka Ministerstwa poinformowała mnie, że organ ten postanowił zreformować pracę komisji: nie będą w nim zasiadali przedstawiciele środowisk twórczych, a zaproszeni przez Ministerstwo „eksperci”. Domyślam się, że oni – a nie my – najlepiej znają problemy twórców i że właśnie oni najbardziej sprawiedliwie i bezstronnie dzielić będą wdowi grosz w postaci stypendiów. Decyzja ta w harmonijny sposób wplata się w dzieło budowy społeczeństwa urzędniczego.

Strona 2 z 4