16 maja 2015 r. odbył się Walny Zjazd Delegatów Związku Literatów Polskich, który wybrał nowe władze Zarządu Głównego. Poniżej przedstawiamy skład Prezydium Z…G, Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Gratulujemy nowo wybranym członkom ZLP do władz, życząc sukcesów oraz wytrwałości w działalności na rzecz naszych Koleżanek i Kolegów, a także dla dobra kultury i literatury. Poniżej aktualny stan:

Prezydium ZG ZLP:

1. Marek Wawrzkiewicz – prezes
2. Zbigniew Milewski – wiceprezes
3. Grzegorz Wiśniewski – wiceprezes
4. Andrzej Żor – wiceprezes
5. Jan Cichocki– sekretarz generalny
6. Andrzej Gnarowski – skarbnik
7. Kazimierz Burnat – przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej
8. Aldona Borowicz – członek prezydium
9. Stefan Jurkowski – członek prezydium

Zarząd Główny:

1. Andrzej Gnarowski
2. Mirosław Gontarski
3. Jerzy Jankowski
4. Stefan Jurkowski
5. Irena Kaczmarczyk
6. Ryszard Kurylczyk
7. Paweł Kuszczyński
8. Zbigniew Milewski
9. Jan Marszałek
10. Elżbieta Musiał
11. Marta Pelinko
12. Grzegorz Wiśniewski
13. Ewa Zelenay
14. Andrzej Żor

Rzecznik dyscyplinarny:

15. Wojciech Parzyński

oraz 21 prezesów Oddziałów ZLP:

16. Krzysztof Barański (Płock)
17. Aldona Borowicz (Warszawa)
18. Kazimierz Burnat (Wrocław)
19. Leszek Dembek (Szczecin)
20. Jerzy Fryckowski (Słupsk)
21. Ludmiła Janusewicz (Koszalin)
22. Joanna Trzebiatowska-Krupińska (Kraków)
23. Eugeniusz Kurzawa (Zielona Góra)
24. Paweł Kuszczyński (Poznań)
25. Dariusz Lebioda (Bydgoszcz-Toruń)
26. Stanisław Andrzej Łukowski (Lublin)
27. Miczysław A. Łyp (Rzeszów)
28. Teresa Nietyksza (Opole)
29. Stanisław Nyczaj (Kielce)
30. Jacek Józef Rojek (Olsztyn)
31. Małgorzata Skwarek-Gałęska (Łódź)
32. Ireneusz Schmidt (Gorzów Wlkp.)
33. Leonarda Szubzda (Białystok)
34. Janusz Wątroba (Katowice)
35. Stanisław Załuski (Gdańsk)
36. Urszula Zybura (Kalisz)

Komisja Rewizyjna ZLP:

1. Kazimierz Kochański – przewodniczący
2. Piotr Dumin – zastępca przewodniczącego
3. Maria Aulich – sekretarz
4. Danuta Bartosz – członek
5. Kalina Zioła – członek

Sąd Koleżeński ZLP:

1. Krystyna Konecka – przewodnicząca
2. Alicja Tanew – wiceprzewodnicząca
3. Jerzy Beniamin Zimny – sekretarz
4. Anna Andrych – członek
5. Maria Jolanta Kowalska – członek
6. Stanisława Łowińska – członek