Dnia 10 listopada 2014 r. zmarła po długiej i ciężkiej chorobie Ewa Tetter. Pisarka, członkini OW ZLP i wieloletnia pracownica Związku.
Z wielkim bólem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o Jej śmierci, składając wyrazy współczucia Mężowi - Janowi Tetterowi, Matce i całej Rodzinie.

Cześć jej pamięci.
Zarząd OW ZLP i Zarząd Główny ZLP
Przyjaciele i koledzy ze Związku Literatów Polskich