Zarząd Główny

Krakowskie Przedmieście 87/89, 00-079 Warszawa
tel. 826 57 85, tel./fax 828 39 19
Warszawa, 20. 11. 2018

Szanowny Pan
dr Adam Struzik
Marszałek Mazowsza

Poczuwam się do miłego obowiązku złożenia Panu serdecznych gratulacji z powodu kolejnego wyboru na funkcję Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Czynię to w imieniu całej naszej organizacji pisarskiej, jej czołowego Oddziału – Warszawskiego oraz w imieniu własnym – jestem przecież Pańskim starszym kolegą z Liceum im. Dąbrowskiego w Kutnie…
Szanowny Panie Marszałku! Jeszcze raz dziękuję za wsparcie 47. Warszawskiej Jesieni Poezji; mam nadzieję, że przejrzał Pan antologię tego festiwalu i rozdział poświęcony Mazowszu. Znam Pańską życzliwość dla spraw kultury, a z tego wypływa ufność, że i w przyszłości nie odmówi nam Pan swojego wsparcia w różnych naszych działaniach na rzecz upowszechniania literatury.

Marek Wawrzkiewicz
Prezes ZG ZLP

Aldona Borowicz
Prezes OW ZLP