związek z wieloletnimi tradycjami

  • Kategoria: Zarząd Główny
  • Odsłon: 1398

  Prezydium Związku Literatów Polskich na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2014 roku zatwierdziło decyzję Komisji Kwalifikacyjnej o przyjęciu w poczet członków Związku następujących osób:
  Małgorzata Goluda - O/Szczecin
  Jan Chruśliński - O/Kielce
  Jan Stanisław Kiczor - O/Warszawa
  Zbigniew Niedźwiecki-Rawicz - O/Wrocław
  Edward Pukin - O/Gdańsk
  Krystyna Rudnicka - O/Warszawa
  Leszek Stundis - O/Warszawa
  Agnieszka Tomczyszyn-Harasymowicz - O/Warszawa

  • Kategoria: Zarząd Główny
  • Odsłon: 1265

  W dniu 21 stycznia bieżącego roku Prezydium ZG ZLP zapoznało się z okolicznościami zamieszczenia na portalu Związku sprostowania dotyczącego bezprawnego wskazania przez „Bibliotekę TEMATU” jako wydawcę jednej ze swoich książek „Związek Literatów Polskich – Warszawa”, co może sugerować, że chodzi o Zarząd Główny ZLP lub Oddział Warszawski ZLP.

  • Kategoria: Zarząd Główny
  • Odsłon: 1153

  Sprostowanie
  W roku 2013 ukazał się zbiór wierszy Kaliny Izabeli Zioła „Okna niepamięci”. Na stronie tytułowej tej książki widnieje informacja „Biblioteka TEMATU. Związek Literatów Polskich, Warszawa 2013”. Informacja ta niedwuznacznie sugeruje, że wydawcą jest Oddział Warszawski lub Zarząd Główny ZLP.

  • Kategoria: Zarząd Główny
  • Odsłon: 2569

  Przez kilka lat Odział Słupski ZLP należał do aktywnych środowisk naszej organizacji. Skończyło się to kilka lat temu za sprawą prezesa oddziału Wiesława Ciesielskiego. W wyniku jego działań Związek został uwikłany w bardzo nieprzyjemną sytuację. Wiesław Ciesielski nie rozliczył się z dotacji uzyskanej z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, nie zwrócił wykorzystanej na własne cele dotacji z Urzędu Miasta; Zarząd Główny (odziały Związku nie mają osobowości prawnej) otrzymał nakaz komorniczy wzywający do uiszczenia dużej sumy z tytułu zaległości wobec firmy drukarskiej ze Słupska. W sumie W. Ciesielski obciążył nas swoimi długami wynoszącymi blisko 20.000 zł. Ponadto otrzymaliśmy wezwanie do sądu w sprawie eksmisji z lokalu oddziału. W. Ciesielski nie zwołał zebrania sprawozdawczo wyborczego, wobec czego Oddział Słupski był jedynym nie reprezentowanym na XXX Zjeździe ZLP.

  • Kategoria: Zarząd Główny
  • Odsłon: 2248

  Stefan Jurkowski

  Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej Związku Literatów Polskich Stefan Jurkowski (na zdjęciu obok) ogłosił skład kierowanej przez siebie Komisji zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego ZLP. W nowej komisji zasiadać będą: Stefan Jurkowski (przewodniczący), Leszek Bugajski, Aldona Borowicz, Anna Bukowska, Paweł Kuszczyński, Miłosz Kamil Manasterski, Waldemar Michalski, Stanisław Nyczaj, Marta Pelinko i Magdalena Węgrzynowicz-Plichta.

  • Kategoria: Zarząd Główny
  • Odsłon: 3313

  Prezydium Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich na posiedzeniu w dn. 7 maja 2009 r. działając na podstawie §34 pk 1 ust. 12 Statutu ZLP postanowiło zawiesić w czynnościach Zarząd Oddziału ZLP w Ciechanowie.

  • Kategoria: Zarząd Główny
  • Odsłon: 3206

  Zarząd Główny Związku Literatów Polskich wyraża zdecydowaną dezaprobatę wobec działań zmierzających do dezorganizacji, podziałów i skłócenia wewnętrznego Związku.

  • Kategoria: Zarząd Główny
  • Odsłon: 5365

  Zawsze będą ukazywały się książki kontrowersyjne, tendencyjne, kłamliwe, nawet haniebne. Autorzy czy też redaktorzy czy wydawcy takich publikacji zazwyczaj odwołują się do wyższych racji – politycznych, religijnych, ideologicznych, moralnych obyczajowych, utożsamiając się z nimi w imię Prawdy i Sprawiedliwości. Jeśli nie zostają naruszone normy prawne nic na to nie można poradzić. Ale wtedy, w państwach demokratycznych, opinia publiczna zazwyczaj reaguje, krytycy i publicyści protestują, wdają się niekiedy w nader burzliwe dyskusje. Niekiedy pojawiają się wszakże takie książki, których autorzy starając się zachować pozory zatroskanej obiektywności naruszają „jedynie” granice w końcu niewymiernej przyzwoitości intelektualnej. Z takimi książkami trudno polemizować. Tam nie ma bezpośrednich napaści. Jest przemilczanie. Każda próba sprostowania bywa uznawana za małostkową arogancję.

  • Kategoria: Zarząd Główny
  • Odsłon: 39626

  Zarząd Główny Związku Literatów Polskich w Warszawie:
  1. Marek Wawrzkiewicz – Prezes Zarządu Głównego i Prezes Zarządu O/ Warszawskiego
  2. Andrzej Żor – Wiceprezes Zarządu Głównego
  3. Ryszard Ulicki – Wiceprezes Zarządu Głównego
  4. Zbigniew Milewski – Sekretarz Generalny, Wiceprezes Zarządu O/ Warszawskiego
  5. Aldona Borowicz – Skarbnik Zarządu Głównego, członek Zarządu O/ Warszawskiego
  6. Stefan Jurkowski – Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej, Wiceprezes Zarządu O/ Warszawskiego
  7. Andrzej Gnarowski – Członek Prezydium Zarządu Głównego
  8. Stanisław Nyczaj – Członek Prezydium Zarządu Głównego, Prezes O/ Kieleckiego
  9. Juliusz Erazm Bolek – Członek Zarządu, członek Zarządu O/ Warszawskiego
  10. Andrzej Dębkowski – Członek Zarządu Głównego
  11. Piotr Dumin – Członek Zarządu Głównego, Sekretarz O/ Warszawskiego
  12. Joanna Krupińska-Trzebiatowska – Członek Zarządu Głównego, Wiceprezes Zarządu O/ Krakowskiego
  13. Miłosz Kamil Manasterski – Członek Zarządu Głównego
  14. Elżbieta Musiał – Członek Zarządu Głównego
  15. Andrzej Zaniewski – Członek Zarządu Głównego, członek Zarządu O/ Warszawskiego
  16. Ewa Zelenay – Członek Zarządu Głównego

  • Kategoria: Zarząd Główny
  • Odsłon: 30057

  Związek Literatów jest kontynuacją założonego przez Stefana Żeromskiego w 1920 r. Związku Zawodowego Literatów Polskich. Mało się pamięta, że u genezy pomysłu był spór o „markę ochronną” mającą ochronić autorów przed nadużyciami wydawców. Do 1935 r. była to federacja niezależnych stowarzyszeń pisarskich, wpierw zrzeszonych w Zrzeszeniu Związków Zawodowych Literatów Polskich, potem – od roku 1928 nieformalnie kierowanych przez zarząd związku warszawskiego. Od 1935 r. był to już jednolity związek posiadający oddziały terenowe. Nie jedyny zresztą, bo obok niego istniały inne organizacje zrzeszające pisarzy i dziennikarzy.
  Reaktywowany w 1944 r., w r. 1949 zmienił nazwę na Związek Literatów Polskich i charakter – z organizacji o charakterze zawodowym stał się związkiem twórczym. Nominalnie autonomiczny, działał w strukturze kierowanych i dotowanych przez państwo stowarzyszeń twórczych. Zakres autonomii, swobód twórczych i relacji z bieżącą polityką państwa był zresztą przedmiotem nieustannych sporów. Zawieszony w r. 1981, w okresie stanu wojennego, w 1983 r. został rozwiązany (na mocy międzywojennego prawa o stowarzyszeniach, wchodzącego w skład tzw. ustaw kagańcowych) i w tym samym roku wznowił działalność.
  W ZLP w 1980 r. skupiał 1349 członków zrzeszonych w 17 oddziałach terenowych, posiadał rozbudowana strukturę administracyjną, stały budżet, liczne fundusze specjalne, a także agendy sprawiające, iż członkowie związku uzyskiwali przywileje parapracownicze (przychodnia lekarska, stołówki, kasa zapomogowo-pożyczkowa).

Strona 4 z 5