Przez kilka lat Odział Słupski ZLP należał do aktywnych środowisk naszej organizacji. Skończyło się to kilka lat temu za sprawą prezesa oddziału Wiesława Ciesielskiego. W wyniku jego działań Związek został uwikłany w bardzo nieprzyjemną sytuację. Wiesław Ciesielski nie rozliczył się z dotacji uzyskanej z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, nie zwrócił wykorzystanej na własne cele dotacji z Urzędu Miasta; Zarząd Główny (odziały Związku nie mają osobowości prawnej) otrzymał nakaz komorniczy wzywający do uiszczenia dużej sumy z tytułu zaległości wobec firmy drukarskiej ze Słupska. W sumie W. Ciesielski obciążył nas swoimi długami wynoszącymi blisko 20.000 zł. Ponadto otrzymaliśmy wezwanie do sądu w sprawie eksmisji z lokalu oddziału. W. Ciesielski nie zwołał zebrania sprawozdawczo wyborczego, wobec czego Oddział Słupski był jedynym nie reprezentowanym na XXX Zjeździe ZLP.

W związku z powyższym Prezydium ZG ZLP postanowiło, że Rzecznik Dyscyplinarny Związku wystąpi do Naczelnego Sądu Koleżeńskiego z wnioskiem o wykluczenie W. Ciesielskiego z szeregów Związku. Zwrotu sprzeniewierzonych, a obciążających naszą organizację sum, będziemy się ubiegać na drodze sądowej.
Na upublicznienie tej sprawy zdecydowaliśmy się w obawie, że W. Ciesielski będzie na konto Związku zaciągał nowe długi w celu wykorzystywania ich na własne cele.

Prezydium ZG ZLP