W dniu 21 stycznia bieżącego roku Prezydium ZG ZLP zapoznało się z okolicznościami zamieszczenia na portalu Związku sprostowania dotyczącego bezprawnego wskazania przez „Bibliotekę TEMATU” jako wydawcę jednej ze swoich książek „Związek Literatów Polskich – Warszawa”, co może sugerować, że chodzi o Zarząd Główny ZLP lub Oddział Warszawski ZLP.

Prezydium podzieliło stanowisko Prezesa ZLP Marka Wawrzkiewicza wskazując na prawne i finansowe konsekwencje przeniesienia odpowiedzialności za wszelkie skutki takiego działania dokonane przez oddział, który nie posiada osobowości prawnej. W związku z zaistniałą sytuacją postanowiono wystosować do wszystkich oddziałów ZLP stosowne wyjaśnienia oraz zalecenia dotyczące zwłaszcza inicjatyw wydawniczych.

Prezydium ZG ZLP