Sprostowanie
W roku 2013 ukazał się zbiór wierszy Kaliny Izabeli Zioła „Okna niepamięci”. Na stronie tytułowej tej książki widnieje informacja „Biblioteka TEMATU. Związek Literatów Polskich, Warszawa 2013”. Informacja ta niedwuznacznie sugeruje, że wydawcą jest Oddział Warszawski lub Zarząd Główny ZLP.

Oświadczam kategorycznie, iż gremia te nie preferują wydawniczo żadnych autorów z tej prostej przyczyny, że nie mają takich możliwości i nie mają nic wspólnego z wydaniem tej książki. Autorka i redaktor tomiku posłużyli się nami bezprawnie.

Marek Wawrzkiewicz