związek z wieloletnimi tradycjami

  • Kategoria: Zarząd Główny
  • Odsłony: 1018

  W komisji stypendialnej przy Ministerstwie Kultury i DN przez dwie kadencje zasiadała Hanna Karpińska i ona właśnie walczyła o jałmużnę w postaci tzw. stypendiów twórczych. Nasza koleżanka poinformowała mnie, że otrzymała ostatnio list z podziękowaniem za kilkuletnią pracę w tej komisji; odniosła ona wrażenie, że jest to list pożegnalny. Zadzwoniłem więc do Ministerstwa z pytaniem, czy nadszedł czas pożegnań i czy możemy kogoś do tego ciała delegować. Wysoka urzędniczka Ministerstwa poinformowała mnie, że organ ten postanowił zreformować pracę komisji: nie będą w nim zasiadali przedstawiciele środowisk twórczych, a zaproszeni przez Ministerstwo „eksperci”. Domyślam się, że oni – a nie my – najlepiej znają problemy twórców i że właśnie oni najbardziej sprawiedliwie i bezstronnie dzielić będą wdowi grosz w postaci stypendiów. Decyzja ta w harmonijny sposób wplata się w dzieło budowy społeczeństwa urzędniczego.

  • Kategoria: Zarząd Główny
  • Odsłony: 1088

  Z radością zawiadamiamy Kolegów, że zasłużone, wydawane 24 lata przez Andrzeja K. Waśkiewicza czasopismo literackie AUTOGRAF będzie się jednak ukazywało pod redakcją wdowy po naszym Przyjacielu Anny Sobeckiej.

  • Kategoria: Zarząd Główny
  • Odsłony: 1516

  Prezydium Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich na posiedzeniu w dniu 25 marca postanowiło zwrócić się do szefa polskiego rządu w sprawach ważnych dla naszej organizacji, a sądzimy, że i dla kultury polskiej. Mamy jednak pewne doświadczenia: naczelne organa państwa nie czują się zobowiązane do odpowiedzi na podobne listy i petycje. Wyobraziliśmy sobie los naszego listu: premier nie dostaje go do rąk własnych, czyta list jakiś urzędnik. Światły ten człowiek od razu rozpoznaje, że list dotyczy kultury, a zatem nie wart jest uwagi.

  • Kategoria: Zarząd Główny
  • Odsłony: 1320

  Od przeszło pół wieku mieszkała w Polsce, która stała się drugą jej ojczyzną. Pisarka, tłumaczka, od kilkudziesięciu lat należała do Związku Literatów Polskich. Była wielką ambasadorką kultury chińskiej w Polsce i polskiej w Chinach. Służyła nam nieoceniona pomocą w kontaktach z pisarzami chińskimi, była kobietą wielkiej mądrości, taktu i życzliwości dla ludzi. Cieszyła się przyjaźnią i szacunkiem wielu wybitnych polskich twórców. Niespełna dwa lata temu promowaliśmy w Domu Literatury Jej ostatnią książkę – powieść „Zaprosić Księżyc”. Miała jeszcze wiele planów twórczych, pracowała nad nimi, mówiła o nich. Nie zdążyła – ku naszej wielkiej szkodzie.
  Będzie nam Jej bardzo brakowało.

  • Kategoria: Zarząd Główny
  • Odsłony: 1223

  Zapraszamy członków Związku Literatów Polskich i osoby towarzyszące do skorzystania z wiosennej oferty promocyjnej na pobytyw Domu Pracy Twórczej „Astoria” w Zakopanem, ul. Droga do Białego 12.

  • Kategoria: Zarząd Główny
  • Odsłony: 1077

  Prezydium Związku Literatów Polskich na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2014 roku zatwierdziło decyzję Komisji Kwalifikacyjnej o przyjęciu w poczet członków Związku następujących osób:
  Małgorzata Goluda - O/Szczecin
  Jan Chruśliński - O/Kielce
  Jan Stanisław Kiczor - O/Warszawa
  Zbigniew Niedźwiecki-Rawicz - O/Wrocław
  Edward Pukin - O/Gdańsk
  Krystyna Rudnicka - O/Warszawa
  Leszek Stundis - O/Warszawa
  Agnieszka Tomczyszyn-Harasymowicz - O/Warszawa

  • Kategoria: Zarząd Główny
  • Odsłony: 930

  W dniu 21 stycznia bieżącego roku Prezydium ZG ZLP zapoznało się z okolicznościami zamieszczenia na portalu Związku sprostowania dotyczącego bezprawnego wskazania przez „Bibliotekę TEMATU” jako wydawcę jednej ze swoich książek „Związek Literatów Polskich – Warszawa”, co może sugerować, że chodzi o Zarząd Główny ZLP lub Oddział Warszawski ZLP.

  • Kategoria: Zarząd Główny
  • Odsłony: 876

  Sprostowanie
  W roku 2013 ukazał się zbiór wierszy Kaliny Izabeli Zioła „Okna niepamięci”. Na stronie tytułowej tej książki widnieje informacja „Biblioteka TEMATU. Związek Literatów Polskich, Warszawa 2013”. Informacja ta niedwuznacznie sugeruje, że wydawcą jest Oddział Warszawski lub Zarząd Główny ZLP.

  • Kategoria: Zarząd Główny
  • Odsłony: 2254

  Przez kilka lat Odział Słupski ZLP należał do aktywnych środowisk naszej organizacji. Skończyło się to kilka lat temu za sprawą prezesa oddziału Wiesława Ciesielskiego. W wyniku jego działań Związek został uwikłany w bardzo nieprzyjemną sytuację. Wiesław Ciesielski nie rozliczył się z dotacji uzyskanej z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, nie zwrócił wykorzystanej na własne cele dotacji z Urzędu Miasta; Zarząd Główny (odziały Związku nie mają osobowości prawnej) otrzymał nakaz komorniczy wzywający do uiszczenia dużej sumy z tytułu zaległości wobec firmy drukarskiej ze Słupska. W sumie W. Ciesielski obciążył nas swoimi długami wynoszącymi blisko 20.000 zł. Ponadto otrzymaliśmy wezwanie do sądu w sprawie eksmisji z lokalu oddziału. W. Ciesielski nie zwołał zebrania sprawozdawczo wyborczego, wobec czego Oddział Słupski był jedynym nie reprezentowanym na XXX Zjeździe ZLP.

  • Kategoria: Zarząd Główny
  • Odsłony: 1932

  Stefan Jurkowski

  Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej Związku Literatów Polskich Stefan Jurkowski (na zdjęciu obok) ogłosił skład kierowanej przez siebie Komisji zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego ZLP. W nowej komisji zasiadać będą: Stefan Jurkowski (przewodniczący), Leszek Bugajski, Aldona Borowicz, Anna Bukowska, Paweł Kuszczyński, Miłosz Kamil Manasterski, Waldemar Michalski, Stanisław Nyczaj, Marta Pelinko i Magdalena Węgrzynowicz-Plichta.

Strona 3 z 4