Z radością zawiadamiamy Kolegów, że zasłużone, wydawane 24 lata przez Andrzeja K. Waśkiewicza czasopismo literackie AUTOGRAF będzie się jednak ukazywało pod redakcją wdowy po naszym Przyjacielu Anny Sobeckiej.

W tym roku ukażą się trzy numery. Materiały – wiersze, eseje, krótkie opowiadania, szkice, recenzje, wspomnienia o Andrzeju należy nadsyłać (do najbliższego numeru najpóźniej do końca maja br.) na adres: AUTOGRAF – Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, ul. Chlebnica 2, 80 830 Gdańsk.