Prezydium Związku Literatów Polskich na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2014 roku zatwierdziło decyzję Komisji Kwalifikacyjnej o przyjęciu w poczet członków Związku następujących osób:
Małgorzata Goluda - O/Szczecin
Jan Chruśliński - O/Kielce
Jan Stanisław Kiczor - O/Warszawa
Zbigniew Niedźwiecki-Rawicz - O/Wrocław
Edward Pukin - O/Gdańsk
Krystyna Rudnicka - O/Warszawa
Leszek Stundis - O/Warszawa
Agnieszka Tomczyszyn-Harasymowicz - O/Warszawa

Nowo przyjętym Kolegom serdecznie gratulujemy.