Stefan Jurkowski

Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej Związku Literatów Polskich Stefan Jurkowski (na zdjęciu obok) ogłosił skład kierowanej przez siebie Komisji zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego ZLP. W nowej komisji zasiadać będą: Stefan Jurkowski (przewodniczący), Leszek Bugajski, Aldona Borowicz, Anna Bukowska, Paweł Kuszczyński, Miłosz Kamil Manasterski, Waldemar Michalski, Stanisław Nyczaj, Marta Pelinko i Magdalena Węgrzynowicz-Plichta.

Komisja Kwalifikacyjna odpowiada za rozpatrywanie wniosków kandydatów na członków Związku Literatów Polskich i ocenę merytoryczną składanych przez nich publikacji. Członków ZLP przyjmuje Prezydium Zarządu Głównego na podstawie opinii Komisji Kwalifikacyjnej.
Będę namawiał kolegów „komisarzy” do wydatnego podwyższenia kryteriów artystycznych, o czym zresztą mówi Statut Związku. Nie mogą to być utwory zaledwie „drukowalne”, ale powinny mieć znamiona indywidualności, tworzyć własny język, osobny teatr wyobraźni - mówi Stefan Jurkowski w wywiadzie.