Prezydium Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich na posiedzeniu w dn. 7 maja 2009 r. działając na podstawie §34 pk 1 ust. 12 Statutu ZLP postanowiło zawiesić w czynnościach Zarząd Oddziału ZLP w Ciechanowie.

Dotychczasowy Zarząd Oddziału nie ma odtąd prawa podejmowania żadnych zobowiązań w imieniu Związku Literatów Polskich i organizowania imprez pod szyldem Związku.
Jednocześnie zawiadamiamy, że Prezydium ZG ZLP jest zainteresowanie dalszą działalnością Oddziału w Ciechanowie.