Zarząd Główny Związku Literatów Polskich w Warszawie:
1. Marek Wawrzkiewicz – Prezes Zarządu Głównego i Prezes Zarządu O/ Warszawskiego
2. Andrzej Żor – Wiceprezes Zarządu Głównego
3. Ryszard Ulicki – Wiceprezes Zarządu Głównego
4. Zbigniew Milewski – Sekretarz Generalny, Wiceprezes Zarządu O/ Warszawskiego
5. Aldona Borowicz – Skarbnik Zarządu Głównego, członek Zarządu O/ Warszawskiego
6. Stefan Jurkowski – Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej, Wiceprezes Zarządu O/ Warszawskiego
7. Andrzej Gnarowski – Członek Prezydium Zarządu Głównego
8. Stanisław Nyczaj – Członek Prezydium Zarządu Głównego, Prezes O/ Kieleckiego
9. Juliusz Erazm Bolek – Członek Zarządu, członek Zarządu O/ Warszawskiego
10. Andrzej Dębkowski – Członek Zarządu Głównego
11. Piotr Dumin – Członek Zarządu Głównego, Sekretarz O/ Warszawskiego
12. Joanna Krupińska-Trzebiatowska – Członek Zarządu Głównego, Wiceprezes Zarządu O/ Krakowskiego
13. Miłosz Kamil Manasterski – Członek Zarządu Głównego
14. Elżbieta Musiał – Członek Zarządu Głównego
15. Andrzej Zaniewski – Członek Zarządu Głównego, członek Zarządu O/ Warszawskiego
16. Ewa Zelenay – Członek Zarządu Głównego

oraz Prezesi oddziałów regionalnych:
17. Leonarda Szubzda – Prezes Zarządu Oddziału Białostockiego
18. Dariusz Tomasz Lebioda – Prezes Zarządu Oddziału Bydgosko-Toruńskiego
19. Stanisław Załuski – Prezes Zarządu Oddziału Gdańskiego
20. Katarzyna Młynarczyk – Prezes Zarządu Oddziału Katowickiego
21. Ludmiła Janusewicz – Prezes Zarządu Oddziału Koszalińskiego
22. Magdalena Węgrzynowicz-Plichta – Prezes Zarządu Oddziału Krakowskiego
23. Stanisław Andrzej Łukowski – Prezes Zarządu Oddziału Lubelskiego
24. Kazimierz Arendt – Prezes Zarządu Oddziału Łódzkiego
25. Józef Jacek Rojek – Prezes Zarządu Oddziału Olsztyńskiego
26. Teresa Nietyksza – Prezes Zarządu Oddziału Opolskiego
27. Paweł Kuszczyński – Prezes Zarządu Oddziału Poznańskiego
28. Edward Bolec – Prezes Zarządu Oddziału Rzeszowskiego
29. Jolanta Nitkowska-Węglarz – Prezes Zarządu Oddziału Słupskiego
30. Róża Czerniawska-Karcz – Prezes Zarządu Oddziału Szczecińskiego
31. Andrzej Bartyński – Prezes Zarządu Oddziału Dolnośląskiego we Wrocławiu
32. Eugeniusz Kurzawa – Prezes Zarządu Oddziału Zielonogórskiego
33. Ireneusz Szmidt – Prezes Zarządu Oddziału Gorzowskiego

Główna Komisja Rewizyjna Związku Literatów Polskich:
1. Zdzisława Jaskulska-Kaczmarek
2. Krystyna Konecka
3. Barbara Mazurkiewicz
4. Walentyna Mikołajczyk-Trzcińska
5. Jolanta Nowak-Węklarowa

Główny Sąd Koleżeński Związku Literatów Polskich:
1. Kazimierz Burnat
2. Andrzej Grabowski
3. Jerzy Jankowski
4. Liza Gutowska
5. Irena Paździerz