8 czerwca 2019 r. obradował 32. Walny Zjazd Delegatów Związku Literatów Polskich, który wybrał nowe władze Związku. Oto skład Prezydium Zarządu Głównego, Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.

Prezydium ZG ZLP:
Marek Wawrzkiewicz – prezes
Zbigniew Gordziej – wiceprezes
Zbigniew Milewski – wiceprezes
Grzegorz Wiśniewski– wiceprezes
Andrzej Żor – wiceprezes
Jan Cichocki – sekretarz generalny
Aldona Borowicz – skarbnik
Kazimierz Burnat - członek, Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej
Andrzej Walter – członek
Andrzej Wołosewicz – członek

Zarząd Główny:
Członkowie wybrani przez Zjazd:
Jan Cichocki
Jerzy Jankowski
Kazimierz Kochański - sprawy medialne
Paweł Kuszczyński
Zbigniew Milewski
Krzysztof Mroziewicz
Elżbieta Musiał
Wojciech Parzyński - sprawy statutowe
Andrzej Tchórzewski
Andrzej Walter
Bogusław Wiłkomirski
Grzegorz Wiśniewski
Andrzej Wołosewicz
Andrzej Żor

Prezesi Oddziałów ZLP – członkowie ZG ZLP:
Krzysztof Barański (Płock)
Aldona Borowicz (Warszawa)
Kazimierz Burnat (Wrocław)
Ares Chadzinikolau (O/Wielkopolski)
Andrzej Cieślak (Olsztyn)
Leszek Dembek (Szczecin)
Jerzy Fryckowski (Słupsk)
Zbigniew Gordziej (Poznań)
Dariusz T. Lebioda (Bydgoszcz-Toruń)
Ireneusz K. Szmidt (Gorzów Wlkp.)
Ludmiła Janusewicz (Koszalin)
Stanisław Nyczaj (Kielce)
Anna Pituch-Noworolska (Kraków)
Agnieszka Polak (Lublin)
Robert Rudiak (Zielona Góra)
Małgorzata Skwarek-Gałęska (Łódź)
Leonarda Szubzda (Białystok)
Juliusz Wątroba (Katowice)
Małgorzata Żurecka (Rzeszów)
Stanisław Załuski (Gdańsk)
Piotr Żarczyński (Opole)

Główna Komisja Rewizyjna:
Grzegorz Trochimczuk – przewodniczący
Anna Andrych
Wiesław Łuka
Jerzy Sprawka
Danuta Bartosz

Główny Sąd Koleżeński:
Bogdan Bartnikowski – przewodniczący
Bogdan Chorążuk
Jan Zdzisław Brudnicki
Marta Pelinko
Waldemar Michalski