Chociaż dość bogata jest oferta kulturalna w naszym kraju, to jednak z jakiegoś powodu literatura w niej ma śladowe znaczenie, lub po prostu żadne. Aby poświęcić jej odrobinę uwagi w 2015 roku rozpoczęliśmy realizowanie ambitnego i unikatowego projektu. I i II Międzynarodowe Warsztaty Literackie dzięki hojności władz Miast Rzeszowa i Brzozowa oraz sponsorów z Podkarpacia przeprowadziliśmy w Rymanowie – Jaś Wędrowniczek oraz w Górkach k/Brzozowa – Gospodarstwo Agroturystyczne Na Równiach. Z uwagi na niskie koszty przedsięwzięcia, mieliśmy nadzieję na cykliczność MWL, niemniej jednak zabrakło ludzi dobrej woli, a co za tym idzie środków na prowadzenie kolejnych. W sukurs przyszedł nam Ksiądz Proboszcz Włodzimierz Czarnomski z Jońca. Zaproponował wystawienie naszych prac na sztalugach na placu przy parafii św. Ludwika w Jońcu. Trwająca trzy miesiące ekspozycja poezji cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Jońca, a występ uczestników MWL na scenie podczas festynu w 2017 roku pozwolił na zapoznanie czytelników z tworzoną przez nas literaturą. Wójt gminy Marek Czerniakowski przyjął literatów serdecznie w swoich progach i podsycił zapał na zorganizowanie kolejnych MWL na terenie gminy.

Korzystając z zaproszenia IV Międzynarodowe Warsztaty Literackie odbyły się w dniach od 13 do 17 sierpnia 2018 roku. Tym razem wsparcia finansowego udzielił Związek Literatów Polskich, dzięki zaangażowaniu Prezesa, Marka Wawrzkiewicza. Jak w poprzednim roku na sztalugach przed Kościołem w Jońcu wyeksponowano poezję uczestników MWL, zorganizowano spotkania z czytelnikami. Oprócz intensywnej pracy z tekstami, mieliśmy też nieco czasu na wytchnienie. Jedni skorzystali z wycieczki po wysoczyźnie płońskiej, innych zafascynował spływ kajakowy po urokliwej rzece Wkrze.
Podczas festynu, zorganizowanego z okazji podwójnego święta, a to Święta Wojska Polskiego oraz Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny młodzież szkolna przygotowała bogaty program artystyczny. A literaci z Polski oraz Słowacji i Niemiec po raz drugi mieli możliwość zainteresowania przybyłych na uroczystość mieszkańców swoją twórczością.
Rok temu tutaj byłam
Dobrze pamiętam drogę
Dzisiaj do was wróciłam
Wiersz znów przeczytać mogę,
tym krótkim czterowierszem rozpoczęliśmy występ na scenie. Zaprezentowali się wszyscy zaproszeni na MWL uczestnicy.
Jako że w tym roku zakotwiczyliśmy w innym miejscu, z przyjemnością poświęciliśmy dwa wieczory na napisanie wiersza. Powstał i pozostał do dyspozycji właścicieli Przystani Kaja Sobieski.
Czy w przyszłym roku znajdziemy finanse i miejsce na zorganizowanie V Międzynarodowych Warsztatów Literackich tego nie wiemy, ale wiemy, że nie zrezygnujemy, że znów spotkamy się z życzliwym odbiorem literatury, której nie narzucają media.