związek z wieloletnimi tradycjami

  • Kategoria: Krytyka literacka
  • Odsłon: 447

  Z filozoficzną zadumą

  zaniewski okladk

  Najnowsza książka poetycka Andrzeja Zaniewskiego, dopiero co wydana, nosi intrygujący apostroficzny tytuł: Oszukałaś mnie Metaforo szkarłatnym cieniem. Odnajdziemy ten tytuł w jednym z wierszy, w którym podmiot liryczny zrażony kłamstwem, a nawet hipokryzją Metafor tak pisze:

   
  Zawiodłem się, Metaforo,

  na twej urodzie i charakterze,

  na śpiewie i kształcie czoła,

  po tylu plastycznych operacjach,

  wstydliwie przemilczanych.

  • Kategoria: Krytyka literacka
  • Odsłon: 506

  Krystyna Cel

   Literacki obraz cywilizacyjnych zagrożeń naszej planety

  Zagrożeń cywilizacyjnych, przed jakimi stajemy dziś jako ludzkość, jest dużo. Nie dość, że zmagamy się z pandemią Covid-19, to przecież nie możemy uwolnić się od trosk i niepokojów, jakie przynieść mogą zmiany klimatyczne. Nasze naturalne środowisko, nasza planeta są coraz bardziej zanieczyszczone – morza, rzeki, nawet oceany są tylko z pozoru piękne (i nawet już nie zawsze), gołym okiem nie zobaczymy, co kryje się w ich głębi.

  • Kategoria: Krytyka literacka
  • Odsłon: 451

  Elżbieta Musiał

   

  Każdy wyścig ma swoją historię

  (Recenzja książki Jana Chruślińskiego Wygrać z samym sobą)

   „Każdy wyścig ma swoją historię. Stu zawodników ma sto różnych historii. Ja mogę opowiedzieć tylko tę moją” (s. 82) – czytamy w Wygrać z samym sobą. Autor Jan Chruśliński przywołał i tę swoją, i inne historie pionierów nie tylko szczecińskiego, kieleckiego czy buskiego kolarstwa po 1945 roku. Opisał mnożące się w powojennej Polsce kolarskie wyścigi na szosach i torach, sięgnął po dostępne archiwalia pieczołowicie gromadzone przez mistrzów jednośladów oraz trenerów. I stworzył zbeletryzowany dokument o niebagatelnej wartości historycznej i literackiej. Jan Chruśliński ma dar lekkiego opowiadania. Ze swobodą przechodzi z czasów teraźniejszych do wspomnień, a niektóre sięgają nawet i 78 lat wstecz. Czyli tak daleko, jak daleko sięga pamięć uczestników odtworzonych w książce wydarzeń kolarskich i epizodów, zobrazowanych z werwą i z tym spojrzeniem od środka. A gdzieś pomiędzy, w podskórnych nurtach, wyczuwalne jest coś ulotnego – nostalgia za minionym. Zakrada się niby mimowolnie, choć dobrze wiemy, że są to celowe pisarskie zabiegi.

  • Kategoria: Krytyka literacka
  • Odsłon: 657

  Fascynujący technothriller

  wilkomirski okladkaa11

   Literatura sensacyjna i przygodowa zajmuje dziś poczesne miejsce w biblioteczkach wielu czytelników. Można się oczywiście spierać o jej korzenie – jedni twierdzą, że narodziła się w postaci literatury groszowej, szczególnie popularnej w dziewiętnastowiecznych Stanach Zjednoczonych, inni wywodzą ją z jeszcze starszych czeluści czasu, przywołując tu choćby Podróże Guliwera, autorstwa Jonathana Swifta, czy też książkę Robinson Cruzoe. Nie zmienia to faktu, że przygody, podróże i zaskakujące zwroty akcji stanowią esencję przygodowych opowieści, niezmiennie od stuleci podbijając serca miłośników literatury na całym świecie.

  • Kategoria: Krytyka literacka
  • Odsłon: 487

  jurkowski okladkaa1a

  WSZYSTKO CO JUŻ NIE ISTNIEJE”

  Rozmowa Krystyny Cel ze Stanisławem Nyczajem o tomie poetyckim Stefana Jurkowskiego Obcy jestem

   
  Krystyna Cel – Wiem, że twórczość Stefana Jurkowskiego jest ci dobrze znana. Byłeś redaktorem jego dwóch ostatnich tomów poetyckich Spacer do siebie (2017) i Obcy jestem (2020). Ja również ją śledzę od kilkunastu lat. Może to, że Stefan Jurkowski, poeta i krytyk literacki, jest przecież przyjaźnią związany z Kieleckim Oddziałem ZLP, także jako konsultant ze „Świętokrzyskim Kwartalnikiem Literackim” ma tu swoje znaczenie. Jego najnowszy tom Obcy jestem skłonił mnie do wyrażenia swoich refleksji (właśnie na łamach naszego czasopisma) nie tylko jako czytelniczki, ale i poetki. Moje pytania będą więc skupiać się wokół tego właśnie zbioru. Ale najpierw zacytuję fragment z wiersza zatytułowanego Z różnych miast:

   

  I znowu miasto

  i miasto

  i miasto

   

  nieznane kręte

  trzymają nas w uścisku

  niczym gigantyczny wąż

  który wciąż zmienia skórę –

   

  zbudowane

  z nas samych

  coraz bardziej nasze

  coraz bardziej obce

  • Kategoria: Krytyka literacka
  • Odsłon: 468

  mensura h1a

   Historia wierszem spisana

  Poeta Stefan M. Żarów wydał w tym roku swój nowy zbiór wierszy "Mensura Hominis" z dopiskiem "dziennik małopandemiczny". Autor jest animatorem kultury, publicystą, krytykiem literackim. Publikuje w prasie krajowej i zagranicznej. Jego najnowszy tomik jest wyjątkowy, składa się bowiem z utworów, dla których inspiracją był czas aktualny, czas pandemii. To ona jest ich spoiwem i rdzeniem.

  • Kategoria: Krytyka literacka
  • Odsłon: 591

  (Nie)Pożegnanie z górami

   iwilk 2abc

  Dotarł do moich rąk tomik przeuroczy i ciekawy. Pod wieloma względami. Dotarł dopiero teraz – po części przez pandemię, po części przez moje niedołęstwo. Tłumaczenie wątłe – do Autora wszak wystarczy przeskoczyć przez jezdnię...

  • Kategoria: Krytyka literacka
  • Odsłon: 687

  czas spiewu

  Kobiecość i pragnienia, czyli zwykłość i niezwykłość w poezji

  Od samego początku ten zbiór wzbudzał moje ogromne zainteresowanie. Skąd taka siła, że książka, o której za chwilę napiszę, potrafiła odciągać mnie od tego, co miałam zaplanowane. Odpowiedź mogłaby być krótka. Inspirująca, delikatna kobiecość, emocje, o których chciałoby się mówić, ale czasami okoliczności nakazują milczeć, bądź wchodzić w ogólnie panujące trendy chłodnego podchodzenia do życia

  • Kategoria: Krytyka literacka
  • Odsłon: 690

  okladka en face j.barana1a

  POTOCZNOŚĆ I METAFIZYKA

  o fenomenie poezji Józefa Barana

  O twórczości poetyckiej Józefa Barana wypowiedziało się na przestrzeni półwiecza wielu znawców literatury, miłośników poezji a nawet abiturientów liceów, którzy interpretowali wiersze krakowskiego poety na egzaminach maturalnych. Głównym tematem rozważań interpretatorów była przede wszystkim problematyka utworów poetyckich Józefa Barana, ewolucja jego drogi twórczej, inspiracje literackie oraz próby osadzenia poety w nurtach literatury współczesnej. Warto przypomnieć, iż okazją do résumé dorobku literackiego Józefa Barana było 50-lecie twórczości poety obchodzone równocześnie z 70. rocznicą urodzin autora.

  • Kategoria: Krytyka literacka
  • Odsłon: 475

  Szkic do portretu Poety Stefana Połoma

  ksiazka ksiazka o polomach 2a1

  65 lat Związku Literatów Polskich na Warmii i Mazurach, to okazja do krótkiej prezentacji sylwetki jednego z najciekawszych poetów Regionu – świadka i inicjatora folkloru literackiego w naszym środowisku Stefana Połoma. Był on pierwszym przewodniczącym Klubu Literackiego zainicjowanego przez Edwarda Zbigniewa Martuszewskiego w 1963 roku. Klub był zaczątkiem także młodoliterackiego środowiska, wydawał głośne „PRZEMIANY”.

Strona 2 z 15