związek z wieloletnimi tradycjami

  • Kategoria: Krytyka literacka
  • Odsłon: 685

  (Nie)Pożegnanie z górami

   iwilk 2abc

  Dotarł do moich rąk tomik przeuroczy i ciekawy. Pod wieloma względami. Dotarł dopiero teraz – po części przez pandemię, po części przez moje niedołęstwo. Tłumaczenie wątłe – do Autora wszak wystarczy przeskoczyć przez jezdnię...

  • Kategoria: Krytyka literacka
  • Odsłon: 818

  czas spiewu

  Kobiecość i pragnienia, czyli zwykłość i niezwykłość w poezji

  Od samego początku ten zbiór wzbudzał moje ogromne zainteresowanie. Skąd taka siła, że książka, o której za chwilę napiszę, potrafiła odciągać mnie od tego, co miałam zaplanowane. Odpowiedź mogłaby być krótka. Inspirująca, delikatna kobiecość, emocje, o których chciałoby się mówić, ale czasami okoliczności nakazują milczeć, bądź wchodzić w ogólnie panujące trendy chłodnego podchodzenia do życia

  • Kategoria: Krytyka literacka
  • Odsłon: 780

  okladka en face j.barana1a

  POTOCZNOŚĆ I METAFIZYKA

  o fenomenie poezji Józefa Barana

  O twórczości poetyckiej Józefa Barana wypowiedziało się na przestrzeni półwiecza wielu znawców literatury, miłośników poezji a nawet abiturientów liceów, którzy interpretowali wiersze krakowskiego poety na egzaminach maturalnych. Głównym tematem rozważań interpretatorów była przede wszystkim problematyka utworów poetyckich Józefa Barana, ewolucja jego drogi twórczej, inspiracje literackie oraz próby osadzenia poety w nurtach literatury współczesnej. Warto przypomnieć, iż okazją do résumé dorobku literackiego Józefa Barana było 50-lecie twórczości poety obchodzone równocześnie z 70. rocznicą urodzin autora.

  • Kategoria: Krytyka literacka
  • Odsłon: 578

  Szkic do portretu Poety Stefana Połoma

  ksiazka ksiazka o polomach 2a1

  65 lat Związku Literatów Polskich na Warmii i Mazurach, to okazja do krótkiej prezentacji sylwetki jednego z najciekawszych poetów Regionu – świadka i inicjatora folkloru literackiego w naszym środowisku Stefana Połoma. Był on pierwszym przewodniczącym Klubu Literackiego zainicjowanego przez Edwarda Zbigniewa Martuszewskiego w 1963 roku. Klub był zaczątkiem także młodoliterackiego środowiska, wydawał głośne „PRZEMIANY”.

  • Kategoria: Krytyka literacka
  • Odsłon: 654

  Władysław Katarzyński - Pomiędzy ciesielką a poezją

  i sladami jesiennego pola kopiaaa

   Z zainteresowaniem obserwuję od lat twórczość i kolejne tomiki Jerzego Sałaty, poety z Bartoszyc.
  Oto daje nam do ręki kolejny swój zbiorek, „Śladami jesiennego pola” ( Olsztyn, 2020, ISBN: 83-920785-5-8), wiersze i prozę.

  • Kategoria: Krytyka literacka
  • Odsłon: 654

  Anioł zza szyby. Sklejanie portretu Zuzanny Ginczanki.

  Czy wie Pani, że Zuzanna, kiedy była uczennicą w Równem, przed każdymi świętami Bożego Narodzenia ozdabiała wystawę sklepu swojej babki jako anioł? Klęczała w białej sukience, ze skrzydłami, srebrną przepaską na czole, a może złotą, i w białych pantofelkach [.. .].Klęczała nieraz bardzo długo”. *ginczankaa

  • Kategoria: Krytyka literacka
  • Odsłon: 619

  Zeszyty wspomnień Eugeniusza Kurzawy

  okladaka spisu tresci e.kurzawya

  Eugeniusza Kurzawy lista obecności

  To jedna z tych nielicznych książek, którą czytać można w dowolnej kolejności haseł, a bodaj i od końca. Ale warto zapoznać się z całą, by z rozproszonych obrazów złożyć osobliwe „przedstawienia(e)”. To rodzaj puzzli. Najpierw z odłamków wspomnień wyłania się czyjaś postać i kolejne postaci, a te umocowane są w realiach zdarzeń i czasu. Co ciekawe, suma pojedynczych przedstawień, zogniskowanych na bohaterach pierwszego planu, układa się w coś więcej – w życiorys autora. Ów życiorys, co prawda, dyskretnie wtapia się w tło, ale jest.

  • Kategoria: Krytyka literacka
  • Odsłon: 763

   Z Witkacym i Malinowskim na Cejlon – emocjonalny pamiętnik Aliny Kręcisz

  z witkacym i malinowskim okladkaab

  Doprawdy, niezwykłą podróż po lankijskiej wyspie odbyła Alina Kręcisz, autorka książki „Moja podróż z Witkacym i Malinowskim na Cejlon”. Bo, po pierwsze, odbyła ją w towarzystwie dwóch wybitnych osobistości polskiej kultury, a po wtóre, zamierzona podróż miała miejsce w tym samym okresie, czyli od 28 czerwca do 11 lipca, tylko... ponad sto lat później. Motywacje egzotycznej wyprawy Aliny Kręcisz różniły się jednak od okoliczności towarzyszących wyjazdowi bohaterów książki. Jakie to były okoliczności?

  • Kategoria: Krytyka literacka
  • Odsłon: 662

  Poezja na topie!

  Naprzód, nim uniosę w tryumfie ręce, powiem o bólu własnego dolegliwego doświadczenia. Bólu, który z każdą niemal codzienną informacją o dramatach nękających nasz dookolny świat, we mnie zagnieżdżał się złowieszczo i pogłębiał deprymujący stres. Nie mogłem go w sobie ukoić. Z sił wewnętrznej woli miałem tylko do dyspozycji słowo. Ale, choć wyrażane z nakazu serca, było ledwie zaklęciem, zduszonego niemocą krzyku zwątpienia.

  • Kategoria: Krytyka literacka
  • Odsłon: 735

  Omówienie utworów Kazimierza Kochańskiego

  zaprezentowanych 23 stycznia 2021 r.

  w audycji Polskiego Radia Koszalin „Poczta Poetycka Radia Koszalin”

  autorka: Beata Piocha

  współprowadzący: Adrian Adamowicz, dyrektor Redakcji Muzycznej PRK

  Wiersze Kazimierza Kochańskiego bazują na języku kolokwialnym, przystępnym i barwnym, wykorzystującym bogactwo frazeologii, gry słów i zabawy znaczeniami, ciekawe konstrukcje skojarzeniowe, a nawet poetyckie neologizmy.

Strona 3 z 15