Krystyna Cel

 Literacki obraz cywilizacyjnych zagrożeń naszej planety

Zagrożeń cywilizacyjnych, przed jakimi stajemy dziś jako ludzkość, jest dużo. Nie dość, że zmagamy się z pandemią Covid-19, to przecież nie możemy uwolnić się od trosk i niepokojów, jakie przynieść mogą zmiany klimatyczne. Nasze naturalne środowisko, nasza planeta są coraz bardziej zanieczyszczone – morza, rzeki, nawet oceany są tylko z pozoru piękne (i nawet już nie zawsze), gołym okiem nie zobaczymy, co kryje się w ich głębi.

A przecież są też i inne jeszcze zagrożenia, jak terroryzm, wojny, w jakże wielu regionach naszego globu – bieda i głód. Stąd też i fala uchodźców. Rosną z dnia na dzień konflikty, napięcia, podziały. W obliczu tych wielorakich zagrożeń stajemy się jako ludzie coraz bardziej sobie obcy, niekiedy nienawistni i egoistyczni. Zagrożone jest więc i nasze człowieczeństwo.

I nie dziwimy się, że twórcy w niemal spontaniczny sposób reagują na te właśnie zagrożenia, bo to przecież oni od czasów najdawniejszych trzymają rękę na pulsie swojego czasu, oddając o nim prawdę.

Antologia Pisarze wobec zagrożeń cywilizacji jest taką właśnie odpowiedzią na nurtujące nas problemy i ukazuje się w momencie tak istotnym, będąc niejako ostrzeżeniem, by nasze działania ekologiczne, społeczne i polityczne również nie okazały się spóźnione.

W antologii znalazły się utwory poetyckie i prozatorskie aż 32 twórców. Są tu m.in. tacy pisarze jak Stanisław Nyczaj (pomysłodawca tej antologii), Stefan Jurkowski, Harry Duda, Krystyna Konecka, Benedykt Kozieł, Kazimierz Burnat, Jan Chruśliński, Ignacy S. Fiut, Paweł Soroka Marian Zembala – znany prof. transplantologii, piszący również wiersze.

Myślę, że ta antologia podobnie jak wydana również w czasie pandemii, a nosząca tytuł Na koronawirażu, spotka się z równie szerokim zainteresowaniem czytelników. Może to właśnie twórcy poruszą nasze sumienia i zjednoczą do wspólnej walki w trosce o nasze dalsze istnienie na planecie Ziemia.

 Krystyna Cel

 Pisarze wobec zagrożeń cywilizacji. Antologia poezji i prozy, Kielce 2021, wyd. Związek Literatów Polskich – Oddział w Kielcach przy współudziale Oficyny Wydawniczej „STON 2”, s. 104.