związek z wieloletnimi tradycjami

Stefan Jurkowski

Stefan Jurkowski. Ur. 30 stycznia 1948 r. w Tarnowskich Górach. Jako poeta debiutował w 1967 r. na łamach „Kierunków”. Opublikował dwanaście tomów poezji: „Wibracje” (I.W.Pax 1969), „Wysokie lato” (I.W. Pax 1975), „Równowaga” (KAW 1980), „Zagrożenie” (I.W.Pax 1980), „Genesis” (Wyd. Literackie 1985), „Światy równoległe” (I.W.Pax 1987), „Poszerzanie przestrzeni” (Pod Wiatr 1993), „Cierpliwość” (Życie Codzienne 1994), „Rekonstrukcja” (ZLP Poznań 1997), „Odezwa” (Aula 2002) „Koło niedomknięte” (Wyd. Adam Marszałek 2004), "Codzienny plac zabaw" (Wyd. Adam Marszałek 2007). Jest laureatem Nagrody Młodych im. Włodzimierza Pietrzaka za tom „Wysokie lato" oraz Wyróżnienia XVI Międzynarodowego Listopada Poetyckiego za tom „Poszerzanie przestrzeni”, Wielkiego Lauru Poezji XV Międzynarodowej Jesieni Literackiej Pogórza 2005, Nagrody Poezji Dzisiaj (2006), Nagrody im. Klemensa Janickiego (2007) za twórczość poetycką, a także siedmiokrotnym laureatem Łódzkich Wiosen Poetów. Nominowany do Nagrody Samorządu Województwa Mazowieckiego w Dziedzinie Sztuki im. Cypriana Kamila Norwida za tom wierszy "Codzienny plac zabaw" (2008). Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za społeczna działalność na terenie Związku Literatów Polskich (2005). Jest wiceprezesem Zarządu Oddziału Warszawskiego ZLP, członkiem Prezydium ZG ZLP oraz Komisji Kwalifikacyjnej przy ZG ZLP. Jego wiersze znajdują się w wielu almanachach poezji i antologiach. Autor uprawia również krytykę literacką, felietonistykę, publicystykę kulturalną.
Utwory poetyckie autora, recenzje, szkice literackie, felietony, eseje były publikowane m.in. w „Akancie”, „Aneksie” „Autografie” „Barwach”, „Dziś”, „Faktach”, „Gazecie Kulturalnej”, „Kamenie”, „Kierunkach”, „Kulturze, „Literaturze”, „Metaforze”, „Miesięczniku Literackim”, „Nowych Książkach”, „Nowym Wyrazie”, „Odgłosach”, „Piśmie Literacko-Artystycznym, „Rzeczypospolitej”, „Poezji”, „Poezji Dzisiaj”, „Polityce”, „Przeglądzie Tygodniowym”, „Twórczości”, „Tygodniku Kulturalnym”, „Tytule”, „Współczesności”, „Więzi”, „Życiu Literackim”, „Życiu i Myśli”.
Członek Prezydium Zarządu Głównego - Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej ZLP i Wiceprezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich.

  • Kategoria: Stefan Jurkowski
  • Odsłony: 8315

  czas się spopiela – a razem z nim pamięć
  którzy polegli – wpierw bohaterowie –
  dziś są nawozem który tyle znaczy
  ile to „dzisiaj” nim wieczór nastanie

  • Kategoria: Stefan Jurkowski
  • Odsłony: 8549

  znikają bogowie
  olimp opustoszał

  budda schudł i wypełnił sobą nicość
  w obłok zamienił się allach

  jezus przybił się do krzyża
  by na powrót w grób wstąpić

  • Kategoria: Stefan Jurkowski
  • Odsłony: 7548

  który patrzy i który milczy
  mową najbardziej pojemną
  od wschodu na zachód
  i z północy na południe
  i poza jakąkolwiek przestrzenią

  • Kategoria: Stefan Jurkowski
  • Odsłony: 9063

  ja wiem że mój wiersz bywa chory
  i umiera cicho
  w bandażach papieru

  a o umarłym też powiedzcie dobrze
  bo nie wiecie nigdy dlaczego ta śmierć
  i gdzie się obróci – nawet przeciw wam

  • Kategoria: Stefan Jurkowski
  • Odsłony: 8097

  nie ma prawdy
  nie ma religii
  - jest rzeczywistość

  połączona
  widzialna i nie
  dla każdego na miarę
  przejrzysta niby powietrze
  płonąca jak jesień

  • Kategoria: Stefan Jurkowski
  • Odsłony: 7917

  uwięziony
  w celi ciała
  słowa
  spojrzenia

  kocham to więzienie
  tę wolność
  która jakże dyskretnym jest
  zniewoleniem

  • Kategoria: Stefan Jurkowski
  • Odsłony: 8277

  nie jestem przyjacielem ludzi
  którzy obsiedli ziemię jak robaki trupa
  w aureolach zatrutego powietrza obnoszą swoją wyższość
  a to tylko najpodlejszy gatunek małp
  które z pogardą oblewa pies chmury

  • Kategoria: Stefan Jurkowski
  • Odsłony: 7774

  modlę się do ciebie boże szatanie wszystko
  jedno jakie nadaje się imię pełnia
  jest bezimienna to tylko język kilka
  mlaśnięć i gwizdów słyszalnych
  na odległość zaledwie kilku kroków

  • Kategoria: Stefan Jurkowski
  • Odsłony: 7943

  poeci
  mówią wyłącznie o sobie

  o bólu
  który - niby kornik - drąży ich ciała

  o twardej ciemności
  odpornej na młoty światła

  • Kategoria: Stefan Jurkowski
  • Odsłony: 7264

  kiedy w południe patrzę w czyste niebo
  cieszy mnie czas który słońce
  spycha ze wschodu na zachód
  choć wolałbym trwanie i niezmienność chwili

Strona 5 z 6