nie ma prawdy
nie ma religii
- jest rzeczywistość

połączona
widzialna i nie
dla każdego na miarę
przejrzysta niby powietrze
płonąca jak jesień

nie mogę jej kupić
nie mogę jej upolować
ani zjeść ani wypatroszyć

może ma trzy serca i cztery wątroby
albo pięć żołądków lub może żadnego
- zawsze jest ta sama

mogę ją oswajać
mogę z nią rozmawiać

nie wiedząc jaka j e s t
bo to nie koń