związek z wieloletnimi tradycjami

Stefan Jurkowski

Stefan Jurkowski. Ur. 30 stycznia 1948 r. w Tarnowskich Górach. Jako poeta debiutował w 1967 r. na łamach „Kierunków”. Opublikował dwanaście tomów poezji: „Wibracje” (I.W.Pax 1969), „Wysokie lato” (I.W. Pax 1975), „Równowaga” (KAW 1980), „Zagrożenie” (I.W.Pax 1980), „Genesis” (Wyd. Literackie 1985), „Światy równoległe” (I.W.Pax 1987), „Poszerzanie przestrzeni” (Pod Wiatr 1993), „Cierpliwość” (Życie Codzienne 1994), „Rekonstrukcja” (ZLP Poznań 1997), „Odezwa” (Aula 2002) „Koło niedomknięte” (Wyd. Adam Marszałek 2004), "Codzienny plac zabaw" (Wyd. Adam Marszałek 2007). Jest laureatem Nagrody Młodych im. Włodzimierza Pietrzaka za tom „Wysokie lato" oraz Wyróżnienia XVI Międzynarodowego Listopada Poetyckiego za tom „Poszerzanie przestrzeni”, Wielkiego Lauru Poezji XV Międzynarodowej Jesieni Literackiej Pogórza 2005, Nagrody Poezji Dzisiaj (2006), Nagrody im. Klemensa Janickiego (2007) za twórczość poetycką, a także siedmiokrotnym laureatem Łódzkich Wiosen Poetów. Nominowany do Nagrody Samorządu Województwa Mazowieckiego w Dziedzinie Sztuki im. Cypriana Kamila Norwida za tom wierszy "Codzienny plac zabaw" (2008). Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za społeczna działalność na terenie Związku Literatów Polskich (2005). Jest wiceprezesem Zarządu Oddziału Warszawskiego ZLP, członkiem Prezydium ZG ZLP oraz Komisji Kwalifikacyjnej przy ZG ZLP. Jego wiersze znajdują się w wielu almanachach poezji i antologiach. Autor uprawia również krytykę literacką, felietonistykę, publicystykę kulturalną.
Utwory poetyckie autora, recenzje, szkice literackie, felietony, eseje były publikowane m.in. w „Akancie”, „Aneksie” „Autografie” „Barwach”, „Dziś”, „Faktach”, „Gazecie Kulturalnej”, „Kamenie”, „Kierunkach”, „Kulturze, „Literaturze”, „Metaforze”, „Miesięczniku Literackim”, „Nowych Książkach”, „Nowym Wyrazie”, „Odgłosach”, „Piśmie Literacko-Artystycznym, „Rzeczypospolitej”, „Poezji”, „Poezji Dzisiaj”, „Polityce”, „Przeglądzie Tygodniowym”, „Twórczości”, „Tygodniku Kulturalnym”, „Tytule”, „Współczesności”, „Więzi”, „Życiu Literackim”, „Życiu i Myśli”.
Członek Prezydium Zarządu Głównego - Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej ZLP i Wiceprezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich.

  • Kategoria: Stefan Jurkowski
  • Odsłon: 9272

  pamięci Tadeusza Śliwiaka

  ma to już za sobą
  ten
  który zatrzasnął ziemię
  ponad sobą
  jak właz

  • Kategoria: Stefan Jurkowski
  • Odsłon: 11586

  nie stój jak ofiara
  nie klękaj
  nie czołgaj się po podłodze
  choć nie większy od ziarenka prochu
  przecież mocarny bo
  świadomie stworzony

  atomy krążą w twym ciele
  duch unosi się nad genami
  nieskończone przestrzenie
  w granicach paradoksu

  • Kategoria: Stefan Jurkowski
  • Odsłon: 10888

  jest we mnie pięciu chłopców dziesięcioletnich
  jeden puszcza bańki mydlane
  drugi z własnym lękiem bawi się w chowanego
  trzeci zwiedza piekło

  • Kategoria: Stefan Jurkowski
  • Odsłon: 11277

  światło stworzone przeciw mnie
  i ja stworzony przeciw światłu

  tak wydobywa moją nagość
  z czarnego morza nieistnienia

  • Kategoria: Stefan Jurkowski
  • Odsłon: 12929

  szymborska mnie śmieszy
  miłosz mnie nudzi
  nie wierzę we wszystkich świętych
  poezji mieszkających w pałacach
  metafor

  zaklęty tłum ich słucha niby węże fletu
  nawet zamek królewski klęka
  i kandelabry mrugają z uszanowaniem

  • Kategoria: Stefan Jurkowski
  • Odsłon: 12041

  wyprostuj się pod okiem słońca
  bo nie ma w tobie żadnej winy
  ty jesteś tylko jeńcem czasu
  w niewoli krótkiej

  nie bój się wrzącej lawy nieba
  ani też ziemi zbyt głębokiej
  to tylko złudna przestrzeń stoi
  wsparta o cokół wątłych słów

  • Kategoria: Stefan Jurkowski
  • Odsłon: 18419

  świat jest
  jaki jest
  i nie ma świętych
  ani potępionych

  raz puszczony w ruch
  kręci się jak rój
  owadów w obłędzie

  • Kategoria: Stefan Jurkowski
  • Odsłon: 21379

  Dla Ani

  niech nikt mi ciebie nie zabiera
  i twoja myśl niech pozostanie
  wyłącznie przy mnie – choć na chwilę
  która się w wieczność nam wydłuży
  w bezkresne liścia kołowanie
  powolny czas jesieni szybkiej
  w której się mieści życie całe

  • Kategoria: Stefan Jurkowski
  • Odsłon: 20697

  przez radio szczeka pies
  z ambony wyje wilk
  śmieje się hiena z ekranu
  szeleści szakal gazetą

  owieczki spacerują
  pośród codziennych traw
  wśród przetrawionych spraw

  • Kategoria: Stefan Jurkowski
  • Odsłon: 20954

  Andrzejowi Grabowskiemu

  w kąśnej dolnej
  w dworku paderewskiego
  grupa fermentujących poetów
  oraz miejscowy genius loci
  kotłują się w parku i salach pałacu

  październik wiruje wraz z nimi
  a w każdym drzewie paderewski

  park jest niczym eden – zdarzają się i pawie –
  śpiewają poeci pijani muzyką sobą i jesienią

Strona 1 z 6