pamięci Tadeusza Śliwiaka

ma to już za sobą
ten
który zatrzasnął ziemię
ponad sobą
jak właz

wie lepiej od ciebie
o tej czerni lepkiej
wypełniającej oczy uszy ręce
okradzione z dotyku

- - - - - -

czy to jest tak czy inaczej
nie odpowie on tobie
wystarczy
że pierwszy od ciebie
wie - -